Menü Bezárás

A projekt adatai:
Projektkód: NTP-TK-M-21-0006
A projekt címe: Hazai és határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása
Elérhetőség: ntp@ntk.hu

A program keretében erkölcsi és anyagi elismerésben részesülnek azok a hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, akik köznevelési intézményekben, a felsőoktatásban, illetve civil szervezetekben több éve kiemelkedően magas színvonalú munkát végeznek a nemzet tehetségeinek kibontakoztatása érdekében. Ezenkívül azon szervezetek és önkormányzatok munkáját is szeretnénk elismerni, amelyek kiemelkedő színvonalú tehetséggondozó munkát végeznek.

OKTV Díjátadó Ünnepség

Az OKTV-n sikeresen szereplő diákok felkészítőtanárainak felterjesztési folyamatát az Oktatási Hivatal végzi. Legfőbb feladatunk a Nemzeti Tehetség Program részeként alapított „Kiváló versenyfelkészítő” kategória győzteseinek szóló elismerések átadásának menedzselése. A díjak átadása az OKTV Díjátadó Ünnepségen történik.

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj odaítélése vegyesen, nyílt pályáztatás útján, illetve egyes kategóriák esetében a pályázati felhívásban megjelölt szervezetek szakmai javaslatai alapján (zárt pályázati kategóriák) valósul meg. A díjak odaítéléséről az értékelők által kialakított bírálati javaslat alapján a Pályázati Bizottság dönt, amelynek tagjait a tehetséggondozási fejlesztéseket megvalósító, illetve szakmai irányító szervezetek delegáltjai alkotják, a Nemzeti Tehetség Központ felkérése alapján. A díjak átadása az Országos Tehetséggála alkalmával valósul meg.

A zárt (D és E) kategóriák esetében a pályázati felhívásban megjelölt szervezetek küldhetik el ajánlásukat.

A „Bonis Bona” díjra azok a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusok, szakemberek jelölését várják, akik legalább öt éve a tehetséggondozásban dolgoznak, és a munkaköri feladataikon túl is szerepet vállalnak a tehetséggondozásban. A jelöléseket három nyílt kategóriában – „Kiváló tehetséggondozó”, „Kiváló tehetségfejlesztő” és „Kiváló tehetségsegítő” – várják 2022. február 28-ig a https://bonisbona.tehetsegunk.hu/ oldalon. Alapítása óta a díjban már több mint 1000 pedagógus részesülhetett.

Tehetségbarát Önkormányzat díj

A Tehetségbarát Önkormányzat kiválasztási folyamata nyílt pályáztatás útján történik, az önkormányzatok maguk pályázhatnak a címre, a cím ünnepélyes átadása az Országos Tehetséggálán történik.

A „Tehetségbarát Önkormányzat” díjat olyan önkormányzatok nyerhetik el, amelyek folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. A díj elnyerésére idén is az alábbi kategóriákban lehet pályázatot benyújtani:

• A kategória: községek, városok önkormányzatai;

• B kategória: megyei jogú városok önkormányzatai és a fővárosi kerületi önkormányzatok.

A „Tehetségbarát Önkormányzat” címmel járó elismerés mellé 1.500.000 Ft-os támogatást is kapnak a nyertes önkormányzatok, amit a tehetséggondozással járó tevékenységükre fordíthatnak. Az ajánlásokat a https://tehetsegunk.hu/ oldalon várják 2022. február 28-ig.

BB_Arckepcsarnok-2022

Talentum Hungaricum Ösztöndíj

A Talentum Hungaricum pályázat célja zenei területen – vagy a zenéhez kapcsolódó társművészetekben – kiemelkedő tehetségek szakmai támogatása annak érdekében, hogy nemzetközi környezetben lehetőségük nyíljon kapcsolatok építésére, tapasztalatszerzésre, illetve az NFTÖ-s tehetséges fiatalok tudásából nemzetközi porondon is sikeres zenei produkciók összeállítása szakemberek közreműködésével, „mentorház” működtetésével. Feltérképezzük az ösztöndíjas fiatalok által előadható – vagy általuk készített – művészeti produkciókat abból a szempontból, hogy melyek azok, amelyek nemzetközi színtéren is érdeklődésre tarthatnak számot.

Tehetségek a pályán workshopok/szakmai nap

A workshopokra olyan szakembereket kérünk fel, akik saját területükön kiválóak, nagy szakértelemmel rendelkeznek, valamint karrierútjuk példaértékű lehet a diákok számára. A rendezvény egy olyan pályaorientációs alkalom, ahol a diákok 20 fős csoportokban 4 db 45 perces workshopon vehetnek részt. A meghívott előadók rövid online bemutatkozóanyagot (pl. videót) készítenek, amely a programban részt vevő diákok számára elérhetővé válik, egy héttel az esemény előtt. A diákok érdeklődési körük szerint feliratkozhatnak egy-egy előadó korlátozott létszámú (maximum 20 fő) workshopjára, fejenként összesen négyre.

Képzési program

A program céljának megfelelően a tehetségekkel foglalkozó szakemberek és pedagógusok szakmai munkájának segítése szemléletformáló és érzékenyítő szakmai műhelymunkák (workshopok), gyakorlatorientált felnőttképzési programok és komplex szemléletű 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzések által történik.

  • A tehetségekkel foglalkozó szakemberek és pedagógusok képzése pedagógus-továbbképzések és felnőttképzési programok megvalósításával

Az egyénileg jelentkező pedagógusok és nevelőtestületek számára felkínáljuk a Nemzeti Tehetség Központ teljes képzési portfólióját, a leginkább érdeklődésre számot tartó képzések megvalósításával segítjük mindennapi pedagógiai munkájukat, szakmai fejlődésüket.

A pedagógus-továbbképzések és felnőttképzési programok az NTK által engedélyeztetett programok, megvalósításuk a képzők képzésén felkészített képzők által történik.

  • A tehetségekkel foglalkozó szakemberek és pedagógusok szakmai munkájának támogatása műhelymunkák, workshopok megvalósításával

A szakmai műhelymunkák koncepcióalkotó és problémamegoldó céllal kerülnek megvalósításra egy-egy nevelőtestületben. Cél, hogy az intézményi tehetséggondozó koncepció kialakításában vagy annak továbbfejlesztésében valósuljon meg előrelépés a szakmai műhelymunka által. A szakmai műhelymunkák tematikája egyedi, minden esetben az intézményi erőforrások és fejlesztési területek alapján kerül meghatározásra a szakmai program.

Ezen alkalmak során az iskolai tehetséggondozás, a tehetségazonosítás és tehetségfejlesztés szakmai kérdéseiből kiindulva az intézményi specifikumokra reflektáló produktumok jönnek létre, melyek kiindulópontot jelentenek az iskolai tehetségkoncepció továbbfejlesztéséhez. A szakmai műhelymunkák megvalósításához egy képző kerül bevonásra, aki az NTK szakmai programjait ismeri, szervezetfejlesztési tapasztalattal is rendelkezik.

  • A tehetséggondozó munkát segítő szakmai tartalmak bővítése online tudástárban

Az online tudásbázis szakmai anyagokkal és ajánlókkal, jó gyakorlatokkal biztosítja a pedagógusok számára a naprakész tehetséggondozó munka fenntartását, továbbfejlesztését. Az online tudástárban minden hónapban egy megjelölt témában (pl. kreatív klíma, szocio-emocionális fejlesztés) kapcsolódóan kerül publikálásra egy szakmai anyag. A tudástárban megjelenő hónap témája az NTK képzési portfóliójához kapcsolódik, melyhez szakirodalmi ajánlók is megjelenítésre kerülnek, az érdeklődő szakemberek számára fórumlehetőséget is biztosítani kívánunk.

„Bonis Bona” – A nemzet tehetségeiért díj / Tehetségbarát Önkormányzat díj 2021