Menü Bezárás

A projekt adatai:
Projektkód: NTP-MTM-M-21
A projekt címe: Minősített Tehetséggondozó Műhelyek támogatása és fejlesztése
Elérhetőség: ntp@ntk.hu

A projekt bemutatása:

Az EFOP-3.2.1-15 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt (amely a fejlesztendő régiókban valósul meg) tevékenységeinek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben valósul meg. Így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított. Ilyen tükörprojekt például a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) országos hálózatának támogatását felölelő program.

A Közép-Magyarország régióban működő MTM-ek elsődleges célja a tehetséges gyermekek, tanulók, fiatalok (beleértve a kettős különlegességű tanulókat) tanulmányi területének, érdeklődési körének megfelelő, emocionális szükségleteit is figyelembe vevő programok megvalósítása. Az MTM hálózat kialakításának célja, hogy minden tehetség az igényeinek legjobban megfelelő fejlesztésben részesüljön, továbbá a környezetében levő más nevelési-oktatási intézményeknek szakmai tanácsadást, konzultációt biztosítson, segítve a tehetségbarát környezet kialakítását.

A Nemzeti Tehetség Központ a Közép-Magyarország régióban működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek számára az alábbi szolgáltatási csomagot dolgozta ki:

  • műhelybeszélgetések megszervezése, megvalósítása az MTM-ek mintaintézményi tevékenységének támogatása, illetve az MTM-ek szakembereinek továbbképzése, tapasztalatcseréje érdekében
  • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében akkreditált pedagógus-továbbképzés biztosítása az MTM-ek tehetséggondozással foglalkozó szakemberei számára
  • a tehetséggondozást segítő tárgyi eszközök beszerzése és az MTM-ek számára haszonkölcsön-szerződés formájában való biztosítása
  • a tehetségmentorok részére folyamat-tanácsadás biztosítása
  • tehetséggondozó programok megvalósítása
  • tehetséggondozó programok támogatása személyszállítással: az MTM-ek számára nehézséget jelent iskolán kívül vagy távolabbi helyszíneken tehetséggondozó programok megvalósítása, aminek megkönnyítése érdekében a jelen projektidőszakban új elemként bevezetésre kerül az intézmények által szervezett kihelyezett tehetséggondozó programok, gazdagító programok, valamint tanulmányutak útiköltség-térítéssel történő támogatása
  • ösztöndíjtámogatás: a Közép-Magyarország régió MTM-jei számára a program alatt új elemként ösztöndíjprogramot biztosítunk, mely alapján minden intézmény ösztöndíj-támogatásra javasolhatja a projektidőszak folyamán tehetséges tanulóit
  • MTM intézmények találkozója: szintén új elemként került a programba az idei évben az MTM intézmények találkozója, amellyel célunk az intézményhálózat tehetségszakmai ismereteinek bővülése a horizontális tanulás és az országos szintű szakmai fórum lehetőségének biztosításával.

Az MTM műhelyek hálózata