Menü Bezárás

Minőségpolitika

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

A Nemzeti Tehetség Központ célja, hogy magas szakmai színvonalú képzési tevékenységet folytasson, és új lehetőségeket keresve folyamatos fejlődést valósítson meg képzési tevékenységében.

A Nemzeti Tehetség Központ felnőttképzési tevékenységére vonatkozó minőségirányítási rendszer kialakítása és működtetése által biztosítja a hatályos felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést. Ennek megfelelően ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtet, a résztvevői visszajelzések és képzési tapasztalatok alapján a képzési tevékenységét folyamatosan értékeli, az eredmények alapján továbbfejleszti.

A magas szintű képzési tevékenység és a résztvevői igényeknek megfelelő képzési portfólió és képzésmegvalósítás érdekében a Nemzeti Tehetség Központ az érintett munkaterületek munkatársainak közreműködésével évente meghatározza a minőségi és környezeti célokat, a minőség- és környezetpolitikáját aktualizálja és harmonizálja a jogszabályi környezet változásához igazodva. A minőségirányítási rendszerét folyamatosan fejleszti a felnőttképzési elvárások és igények szerint.

A Minőségirányítási rendszerrel kapcsolatban alapvető követelmény annak folyamatos továbbfejlesztése és tökéletesítése. Az intézmény számos, egymással összefüggő és egymásra ható folyamatra koncentrál, különösen a képzések tervezési, feltétel-teremtési és megvalósítási folyamataira, melyek leginkább biztosíthatják a képzéseinken résztvevő partnereink megelégedettségének elérését.

A Nemzeti Tehetség Központ koncepciójában meghatározó, hogy a magas szintű szakmai tevékenység zálogát minden szinten a munkatársak jelentik. A minőségi munkavégzés érdekében a Központ a képzésmegvalósításban résztvevő munkatársak számára rendszeres konzultációt, a képzőknek szupervíziót és belső képzéseket biztosít, továbbá figyelembe veszi a felnőttképzés megváltozott társadalmi funkcióját, az egész életen át tartó tanulás, a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeit.

A Nemzeti Tehetség Központ, mint szakmai intézmény kiemelt célnak tekinti, hogy magas színvonalú, a nemzetközi és hazai kutatási eredményekre építő, a mindennapi oktató-nevelő munkát segítő, innovatív, gyakorlatorientált képzési programokat kínáljon.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja

A minőségcélok elérése érdekében a Nemzeti Tehetség Központ időszakonként mérhető célkitűzésekkel segíti az eredményes és hatékony értékelést. Figyelembe veszi az érdekelt felek

jelenlegi és jövőbeni igényeit, megelégedettségének szintjét, az önértékelés eredményeit, a fejlesztési lehetőségeket. A Nemzeti Tehetség Központ minden partnere számára elérhető módon nyilvánosságra hozza minőségpolitikáját, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér, Önértékelése során felülvizsgál, és szükség szerint változtat.

A képzésben részt vevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A Nemzeti Tehetség Központ a képzésben résztvevőket a felnőttképzési szerződés aláírásakor tájékoztatja az általa működtetett minőségirányítási rendszerről, annak alapelveiről. Ennek megfelelően a felnőttképzésben résztvevőknek lehetőségük van a képzés során bármikor, szóban vagy írásban a képzéssel kapcsolatos észrevételt vagy javaslatot tenni. A képzés befejezésekor az egységesített kérdőív kitöltésével kifejezhetik véleményüket a képzéssel, a képzőkkel, illetve a képzésszervezéssel kapcsolatosan (elégedettség mérés). A képzésben résztvevők számára lehetőséget biztosít továbbá a Nemzeti Tehetség Központ, hogy tapasztalataikról, a képzésen megismertek hasznosulásának módjáról a későbbiekben is visszajelzést adjanak.


„A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósított akkreditált pedagógus-továbbképzések elégedettségi visszajelzéseinek összegzései.”

ÉvHónapDokumentum
2023November – DecemberFelkészítés intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehteséggondozó programok kidolgozására és megvalósíítására
Tehetségportfólió – A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában
2023AugusztusTehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában
2023JúniusTehetségportfólió – A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában
2022NovemberSzocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással
Felkészítés intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehteséggondozó programok kidolgozására és
megvalósíítására
OktóberSzocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással
OktóberKomplex tehetségtámogatás az iskolában
SzeptemberSzocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással
AugusztusSzocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással
Tehetségdiagnosztika
Tehetségbarát tanítási módszerek
JúniusIntézményi teheteségkoncepció kialakítása
Tehetségdiagnosztika
MájusTehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben
A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában
Felkészítés intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehteséggondozó programok kidolgozására és
megvalósíítására
ÁprilisTehetségdiagnosztika
Tehetségazonosítás kreativitásteszt és értékelő skálák alkalmazásával” című felnőttképzés
Tehetségbarát tanítási módszerek
Tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában
MárciusTehetségbarát tanítási módszerek
Intézményi tehetségkoncepció kialakítása, tehetségprogramok tervezése
2021AugusztusTehetségbarát tanítási módszerek
JűniusFelkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására
Május„Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására”
A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában
Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel
FebruárIskolai tehetségazonosítás online eszközökke
JanuárA tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában
2020OktóberTehetségtámogató
SzeptemberSzocio
AugusztusTehetségbarát