Menü Bezárás

Minőségpolitika

Minőségbiztosítási stratégia

A Nemzeti Tehetség Központ célja, hogy magas szakmai színvonalú oktatómunkát folytasson, és új lehetőségeket keresve folyamatos fejlődést valósítson meg képzési tevékenységében.

Ezen célok eléréséért a Nemzeti Tehetség Központ az érintett munkaterületek munkatársainak közreműködésével évente meghatározza a minőségi és környezeti célokat, a minőség- és környezetpolitikáját aktualizálja és harmonizálja a jogszabályi környezet változásához igazodva. A minőségirányítási rendszerét folyamatosan fejleszti a felnőttképzési elvárások és igények szerint.

A Minőségirányítási rendszerrel kapcsolatban alapvető követelmény annak folyamatos továbbfejlesztése és tökéletesítése. Az intézmény számos, egymással összefüggő és egymásra ható folyamatra koncentrál, különösen a képzések tervezési, feltétel-teremtési és megvalósítási folyamataira, melyek leginkább biztosíthatják a képzéseinken résztvevő partnereink megelégedettségének elérését.

A Nemzeti Tehetség Központ koncepciójában meghatározó, hogy a minőségcélok és követelmények megvalósulásának zálogát minden szinten a munkatársak jelentik. A minőségi munkavégzés érdekében az NTK a képzésmegvalósításban résztvevő munkatársak számára rendszeres konzultációt, a képzőknek szupervíziót és belső képzéseket biztosít, továbbá figyelembe veszi a felnőttképzés megváltozott társadalmi funkcióját, az egész életen át tartó tanulás, a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeit.

A Nemzeti Tehetség Központ, mint szakmai intézmény kiemelt célnak tekinti, hogy magas színvonalú, a nemzetközi és hazai kutatási eredményekre építő, a mindennapi oktató-nevelő munkát segítő képzési programokat kínáljon.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja

A minőségcélok elérése érdekében a Nemzeti Tehetség Központ időszakonként mérhető célkitűzésekkel segíti az eredményes és hatékony értékelést. Figyelembe veszi az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeni igényeit, megelégedettségének szintjét, az önértékelés eredményeit, a fejlesztési lehetőségeket.

A képzésben részt vevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A Nemzeti Tehetség Központ a képzésben résztvevőket a felnőttképzési szerződés aláírásakor tájékoztatja az általa működtetett minőségirányítási rendszerről, annak alapelveiről. Ennek megfelelően a felnőttképzésben résztvevőknek lehetőségük van a képzés során bármikor, szóban vagy írásban a képzéssel kapcsolatos észrevételt vagy javaslatot tenni. A képzés befejezésekor az egységesített kérdőív kitöltésével kifejezhetik véleményüket a képzéssel, a képzőkkel, illetve a képzésszervezéssel kapcsolatosan (elégedettség mérés). A képzésben résztvevők számára lehetőséget biztosítunk továbbá, hogy tapasztalataikról, a képzésen megismertek hasznosulásának módjáról a későbbiekben is visszajelzést adjanak.

EnglishFrenchGermanHungarianSpanish