Menü Bezárás

Minőségpolitika

A Nemzeti Tehetség Központ minőségre vonatkozó intézményi stratégiája

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. célja, hogy magas szakmai színvonalú oktatómunkát folytasson, és új lehetőségeket keresve folyamatos fejlődést valósítson meg képzési tevékenységében.

Ezen célok eléréséért a Nemzeti Tehetség Központ az érintett munkaterületek munkatársainak közreműködésével évente meghatározza a minőség és környezeti célokat, a minőség- és környezetpolitikáját aktualizálja és harmonizálja a jogszabályi környezet változásához igazodva. A minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a felnőttképzési minőségpolitika igényei szerint.

A Nemzeti Tehetség Központ minőségjavító stratégiát valósít meg. Ez azt jelenti, hogy szükségleteket jobb minőségben törekszik kielégíteni, mint versenytársai. A Nemzeti Tehetség Központ ezzel az alkalmazkodó és minőségcentrikus magatartással, törekvéssel kívánja céljait elérni, pozícióit erősíteni és bővíteni a képzési piacon.

A Minőségirányítási rendszerrel kapcsolatban alapvető követelmény, annak folyamatos továbbfejlesztése és tökéletesítése. Az intézmény számos, egymással összefüggő és egymásra ható folyamataira koncentrál, különösen a képzések, tervezési, feltétel-teremtési és megvalósítási folyamataira, melyek leginkább biztosíthatják a vevőközpontúság alapelveinek a vevői megelégedettség elérését.

Koncepciója arra a felismerésre épül, hogy a minőségcélok és követelmények megvalósulásának zálogát minden szinten a munkatársak jelentik.

Figyelembe veszi a felnőttképzés megváltozott társadalmi funkcióját az egész életen át tartó tanulás, a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeit. Felülemelkedik a rövid távú marketing szempontokon és a mennyiségi mutatók helyett a minőségi mutatókra helyezi a hangsúlyt.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja

A minőségcélok elérése érdekében a Nemzeti Tehetség Központ időszakonként mérhető célkitűzésekkel segíti az eredményes és hatékony értékelést. Figyelembe veszi az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeni igényeit, megelégedettségének szintjét, az önértékelés eredményeit, a fejlesztési lehetőségeket.

 A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A képzésben résztvevőket a felnőttképzési szerződés aláírásakor tájékoztatja a Nemzeti Tehetség Központ az általa működtetett minőségbiztosítási rendszerről. A minőségbiztosítási rendszer keretében a felnőttképzésben résztvevőknek lehetősége van a képzés során bármikor, szóban vagy írásban a képzéssel kapcsolatos észrevételt, vagy javaslatot tenni. A képzés befejezésekor az egységesített kérdőív kitöltésével kifejezhetik véleményüket a képzéssel, a képzőkkel illetve a képzésszervezéssel kapcsolatosan (elégedettség mérés).

Translate the site »