Menü Bezárás

A Nemzeti Tehetség Központ (NTK), a magyar tehetséggondozás kiemelt, állami tulajdonú intézményi szereplője. Elsődleges feladata a fiatal tehetségek felismerésének segítése és a tehetségek gondozása, de emellett közösségépítő és mentoráló szerepet is vállal, kutatásokat végez, szakmai programokat valósít meg. Tevékenységének jelentős részét hazai finanszírozású projektek keretében végzi. 

A központ szolgáltatásával eddig több tízezer fiatal tehetség találkozott, számos képzés, program került megvalósításra mind a tehetségek, mind az őket támogató szakemberek részére.

Az NTK elkötelezett a Nemzeti Tehetség Program legfőbb célkitűzése, a magyar tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának elősegítése iránt, munkája során ezért szoros kapcsolatot ápol a Kulturális és Innovációs Minisztériummal és a terület szakmai képviselőivel. Céljuk az együttműködés, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakítása és az összefogás ösztönzése: a tehetségek segítése közös ügy, amely egyrészt közösségeket teremt, másrészt a társadalom tagjai között hidat épít.

A tehetségek és a tehetséggondozás ügyének elkötelezett támogatójaként, minden tevékenységével igyekszik a lehető legtöbbet megtenni a tehetséges diákok felkarolásában és képességeik érvényre juttatásában, hogy megtalálhassák a helyüket akár a tudomány, a sport, vagy a művészetek világában.

A tehetséggondozás folyamatának szinte minden fázisában támogató programokat szerveznek: az NTK a lebonyolítója a Tanítsunk Magyarországért programnak, mely a kistelepüléseken élő általános iskolásokat támogatja, hogy sikerrel végezzék el általános iskolai tanulmányaikat és felhívja a figyelmet a kölcsönös tanulás, az egymás támogatása és a közösségek megerősítésének fontosságára!

A tehetségek fejlesztését országos hálózatban erősítik az egyre bővülő Minősített Tehetséggondozó Műhelyekkel és képzési rendszerükkel.

A START Programmal a fiatal tehetségeket támogatják startup vállalkozásuk létrehozásában. Kiemelten kezelik a külföldön élő magyar fiatalok tehetséggondozását: a „Talent Kapital Hungary” projekt workshopokkal, rendezvényekkel támogatja a kint élő magyar fiatalok szakmai és személyes fejlődését.

A „Snétberger Program” középpontjában a különleges zenei tehetséggel rendelkező roma és hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása áll. A Központ szervezi a legkiválóbb tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, szervezetek és települések elismerését megvalósító „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” és a „Tehetségbarát Önkormányzat” díj pályázati folyamatát, valamint az OKTV díjkiosztó rendezvényt.

2021-ben az NTK szervezéseben valósult meg a Budapest Talent Summit, nemzetközi konferencia.

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMRÓL

A Nemzeti Tehetség Program legfőbb célkitűzése a magyar tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának elősegítése. A Program elfogadásával az Országgyűlés 2008 és 2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetségsegítés fejlesztésére, amely a tehetséggel megáldott fiatalok hosszú távú, folyamatos és tervezhető segítését, támogatását teszi lehetővé.

A Program által kínált lehetőségek sokak számára fejlődésük útján sorsfordítóak, így a kétéves cselekvési tervekben olyan prioritások kerülnek megfogalmazásra, amelyek segítik a tehetségek sokoldalúságának felfedezését és támogatását. A program évenként megjelenő pályázati felhívásai a kétéves cselekvési programokban meghatározott intézkedések megvalósítását szolgálják.

A Nemzeti Tehetség Program alapelvei

A Nemzeti Tehetség Program általános alapelvként a tehetségek segítésének alapvetői normái és követelményei között az értékek, a hagyományok és a sokszínűség megőrzését, a hozzáférés esélyeinek egyenlőségét, a folyamatosság és átjárhatóság biztosítását, az önfejlesztés megkövetelését, a programok hatékonyságát, a tehetséges fiatalok fokozott társadalmi felsőségvállalását, a tehetségsegítők megbecsülését és a társadalom támogatottságnövelését határozza meg.

Kiemelt jelentőségű az, hogy ma Magyarországon létezik egy olyan program, amely milliárdos nagyságrendben segíti a tehetséges fiatalok kibontakoztatását a legkülönfélébb tehetségterületeken.

Magyarország Kormánya minden évben az összegyűlt személyi jövedelemadó felajánlásokat kormányzati költségvetési forrással egészíti ki. Minél több adófelajánlás érkezik be, annál nagyobb összeggel és annál több fiatalt tud támogatni a Nemzeti Tehetség Program.

2023-ban Magyarország Kormánya támogatásával közel 4,3 milliárd forintból gazdálkodhat a Nemzeti Tehetség Program.

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) évente  300 – 350 ezer hazai és külhoni tehetséges, magyar fiatalt támogat közvetett vagy közvetlen módon, valamennyi tehetségterületen. A Nemzeti Tehetség Program az elmúlt 15 évben már közel 19 000 nyertes pályázatot támogatott, összesen mintegy 33 milliárd forint összegben.  A Nemzeti Tehetség Program ebből az összegből biztosítja az egyenlő hozzáférés lehetőségét is, a Program keretében célzott pályázatok segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, roma vagy fogyatékossággal élő fiatalok tehetséggondozását

A Nemzeti Tehetség Program minden évben várja az SZJA-felajánlásokat az 1823-as technikai számon. Mert a tehetség számít!