Menü Bezárás

A 2019. október 1-én létrejött Nemzeti Tehetség Központ (NTK), a magyar tehetséggondozás kiemelt, állami tulajdonú intézményi szereplője. Elsődleges feladata a fiatal tehetségek felismerésének segítése és a tehetségek gondozása, de emellett közösségépítő és mentoráló szerepet is vállal, kutatásokat végez, szakmai programokat valósít meg. Tevékenységének jelentős részét hazai és nemzetközi finanszírozású projektek keretében végzi. A központ szolgáltatásával eddig több tízezer fiatal tehetség találkozott, számos képzés, program került megvalósításra mind a tehetségek, mind az őket támogató szakemberek részére. „Az országban 39 Minősített Tehetséggondozó Műhely működik, a tehetséggondozásban közel 155 munkatárs, közöttük pedagógusok, mentorok, képzési szakemberek vesznek részt.”  Az NTK elkötelezett a Nemzeti Tehetség Program legfőbb célkitűzése, a magyar tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának elősegítése iránt, munkája során ezért szoros kapcsolatot ápol a családokért felelős miniszterrel és a terület szakmai képviselőivel. A Nemzeti Tehetség Központ célja az együttműködés, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakítása és az összefogás ösztönzése: a tehetségek segítése közös ügy, amely egyrészt közösségeket teremt, másrészt a társadalom tagjai között hidat épít. Megalakulásunk óta ezt tartjuk szem előtt és azon dolgozunk, hogy ezt a széles társadalmi réteg is közös ügyének tekintse.    

A Nemzeti Tehetség Központ tevékenységei közül kiemelkedő az EFOP-3.2.1-15 „Tehetségek Magyarországa” című projekt, valamint a világon egyedülálló ösztöndíjprogram, a „Stipendium Peregrinum ösztöndíj” megvalósítása, amely azon kiemelkedő tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire készülnek felvételizni. 

A Társaság évente több hazai és nemzetközi konferenciát szervez a tehetséggondozás szakmai területén. Szervezi a legkiválóbb tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, szervezetek és települések elismerését megvalósító „Bonis Bona” és „Tehetségbarát Önkormányzat” díjak pályázati folyamatát, valamint az OKTV díjkiosztó rendezvényt. Az NTK a Nemzeti Tehetség Program által kiemelten támogatott fiatalok számára alumni közösséget szervez, a külföldön tanuló magyar fiatalok tehetséggondozását, a hazai munkaerőpiaci szereplőkkel való kapcsolataik fejlesztését támogatja programjaival. Az NTK kiemelten kezeli „A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása” című pályázat keretein belül megvalósuló „Londoni Tehetség Központ” című projekt népszerűsítését. A 2016-ban megnyitott londoni irodája rendezvényeivel, képzéseivel a külföldön élő magyar fiatalok tehetséggondozásában vállal szerepet. A kezdeményezés célja az Egyesült Királyságban és a Magyarországon élő fiatal tehetségek közötti kapcsolat kiépítése.  

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMRÓL

A Nemzeti Tehetség Program legfőbb célkitűzése a magyar tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának elősegítése. A Program elfogadásával az Országgyűlés 2008 és 2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetségsegítés fejlesztésére, amely a tehetséggel megáldott fiatalok hosszú távú, folyamatos és tervezhető segítését, támogatását teszi lehetővé.

Hiszünk abban, hogy a Program által kínált lehetőségek sokak számára fejlődésük útján sorsfordítóak, így a kétéves cselekvési terveinkben olyan prioritások kerülnek megfogalmazásra, amelyek segítik a tehetségek sokoldalúságának felfedezését és támogatását. A program évenként megjelenő pályázati felhívásai a kétéves cselekvési programokban meghatározott intézkedések megvalósítást szolgálják.

A Nemzeti Tehetség Program alapelvei

A Nemzeti Tehetség Program általános alapelvként a tehetségek segítésének alapvetői normái és követelményei között az értékek, a hagyományok és a sokszínűség megőrzését, a hozzáférés esélyeinek egyenlőségét, a folyamatosság és átjárhatóság biztosítását, az önfejlesztés megkövetelését, a programok hatékonyságát, a tehetséges fiatalok fokozott társadalmi felsőségvállalását, a tehetségsegítők megbecsülését és a társadalom támogatottságnövelését határozza meg.

Kiemelt jelentőségű az, hogy ma Magyarországon létezik egy olyan program, amely milliárdos nagyságrendben segíti a tehetséges fiatalok kibontakoztatását a legkülönfélébb tehetségterületeken.

Magyarország Kormánya minden évben az összegyűlt személyi jövedelemadó felajánlásokat kormányzati költségvetési forrással egészíti ki. Minél több adófelajánlás érkezik be, annál nagyobb összeggel és annál több fiatalt tud támogatni a Nemzeti Tehetség Program.

2021-ben Magyarország Kormánya támogatásával közel 3,6 milliárd forintból gazdálkodhat a Nemzeti Tehetség Program.

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) évente több mint 300 ezer hazai és külhoni tehetséges, magyar fiatalt támogat közvetett vagy közvetlen módon, valamennyi tehetségterületen.  2009 és 2019 között több mint 14 000 projekt megvalósulását támogatta az NTP, ezen időszak alatt a megítélt támogatások összege meghaladta a 21 milliárd forintot. A Nemzeti Tehetség Program ebből az összegből biztosítja az egyenlő hozzáférés lehetőségét is, a Program keretében célzott pályázatok segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, roma vagy fogyatékossággal élő fiatalok tehetséggondozását. A Program minden évben várja az SZJA-felajánlásokat az 1823-as technikai számon. Mert a tehetség számít!

Translate the site »