Menü Bezárás

Williams Hajna, Cambridge-i Egyetem

Williams Hajna a nyelvészet művésze stipisként Cambridge-ben

#stipi élménybeszámoló

Williams Hajna vagyok, elsőéves hallgató a Cambridge-i Egyetemen, ezen belül a TrinityCollege-ban tanulok általános nyelvészet alapszakon. Itt trimeszterben folyik az oktatás: őszi (Michaelmas), téli (Lent) és tavaszi (Easter) trimeszter van. Egy trimeszter általában 10-12 hét hosszú, közöttük 6-8 hét szünettel. Jelenleg minden órát megtartanak az oktatók, azonban az előadások felvételen is hozzáférhetők az egyetem honlapján, ami nagyon hasznos, ha valaki ismételni szeretne, vagy betegség miatt nem tudott bejönni az előadásra. Vizsgáznunk az év végén kell, a trimeszterek végén a gyakorlatokon végzett munkánkra kapunk értékelést.

Az első évben összesen öt, mindenki számára kötelező tárgyunk van, csak második évtől lesz lehetőségünk érdeklődésünknek megfelelően felvenni órákat. Ez az öt tárgy u.n. alapozó, bevezető kurzus: Li1: Sounds and Words, Li2: Structure and Meanings, Li3: Language, Brain and Society, Li4: History and Varieties of English, és Li5: Linguistic Theory. Hetente az összes tárgyból egy egy óra hosszú előadás, illetve az Li5 kivételével mindegyikből egy (szintén egy órás) supervision is van. A szupervíziókra az előadásokhoz kapcsolódó, előre megadott feladatokat kell elvégeznünk és leadnunk, amit utána az órán megbeszélünk. A szupervízió nagy előnye, hogy csak öt-hat diák van egy csoportban, így a tanárok személyre szabottan tudnak minden diák munkájáról visszajelzést adni, illetve lehetőségünk van arra is, hogy feltegyük a tananyaggal kapcsolatos kérdéseinket.

Mielőtt elkezdődött az oktatás, azt gondoltam, hogy az Li3 lesz a kedvenc tárgyam, ugyanis mindig inkább az alkalmazott része érdekelt a nyelvészetnek, pontosabban a psycholinguistics (a nyelv és az agy kapcsolata) és a sociolinguistics (a nyelv és a társadalom kapcsolata). De ahogy egyre jobban megismerkedtem a tárgyakkal, az Li2-t is nagyon megszerettem. Sok, számomra érdekes kérdéssel foglalkozunk, leginkább a mondatok (és a nyelv) struktúrájával kapcsolatosan. Általában az emberek intuitívan érzik, hogy egy mondat hibás-e, de ezt megindokolni már sokkal nehezebb. Ezért is tanulmányozzuk mi, hogy egyes mondatok mitől ’helyesek’, mások pedig miért ’helytelenek’.

Kifejezetten szerencsésnek érzem magam, ugyanis ezen a szakon nem vártak el nyelvészethez kötődő komoly előzetes háttértudást, így viszonylag könnyedén kezdődött a tanév. Elkezdtük lassan és részletesen megtanulni a legfontosabb szakkifejezéseket, nyelvészeti modelleket és elméleteket. Úgy érzem, hogy az első pár hét alatt szélesítettem a háttérismereteimet, ennek segítségével könnyebben és pontosabban tudok tanulni és beszélni a nyelvészetről.

Az egyik kedvenc elméletem, amiről nemrég tanultunk, az univerzális grammatika elmélete, mely szerint minden ember rendelkezik veleszületett kognitív nyelvészeti képességekkel. A nyelv elsajátítása során pl. a kisgyerekek a nyelvi környezet, nyelvi ingerek, információk (pl. szülők beszélnek hozzá) mellett ezeket a kognitív képességeket felhasználva, a két terület együttes jelenlétével tanulják meg az anyanyelvüket/anyanyelveiket. A szupervíziókra leginkább nyelvi jelenségeket kell elemeznünk rövidebb írásokban. A legnagyobb kihívást eddig az első nyelvtöris feladat jelentette: egy komplex nyelvtani táblázat és egy szótár segítségével kellett egy két és fél oldalas óangol szöveget mai angolra fordítanunk. Először nagyon nehéz volt, de a végére elég jól belejöttem, habár még mindig vannak helyek, ahol nem látom pontosan a nyelvtani szabályt. Voltak olyan órák is, melyek számomra inkább ismétléses jellegűek voltak, ugyanis már egyetem előtt megismerkedtem az adott tananyaggal, és voltak olyan szupervíziók, melyeken kötetlenebb beszélgetéseket folytattunk adott nyelvi jelenségekről. Ezek az órák főként az önálló gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönöztek. Olyan érdekes nyelvi jelenségekről kellett beszélnünk, amit korábban talán észre sem vettem volna. Izgalmas volt ezekről egyénileg gondolkozni, véleményt formálni, és azt logikusan megfogalmazni, a véleményem mellett kiállni.

Most kezdem el itt a negyedik hetemet, így ezek főleg első benyomások az órákról, de eddig ez a tanítási módszer nagyon szimpatikus. Remélhetőleg a következő hetekben még inkább el tudok mélyülni a tananyagban, és az esszéírásos, fordítási és adatelemzési készségeimet is tovább tudom fejleszteni és tökéletesíteni.