Menü Bezárás
kep_1.png

Az EFOP-3.2.1. projekt keretében, kiváló kutató szakemberek, pedagógusok részvételével, országos reprezentatív mintán végzett sztenderdizálás eredmé nyeként elkészültek a vizuális és verbális feladatokat tartalmazó kreativitástesztek, valamint a kérdőíves kitöltést igénylő tehetség értékelő skálák. A szakmai fejlesztő munka arra irányult, hogy hiánypótló, új, korszerű, megbízható és érvényes mérőeszközöket kapjanak kézhez a tehetséggondozásban részt vevő szakemberek.

kep_2.png

Tesztek nélkül a kiemelkedő kreatív képességek a problémamegoldásra szánt feladatok jellege miatt többnyire észrevétlenek maradnak a mindennapi pedagógiai gyakorlat számára. Pedig a kreativitás a fiatal években és a felnőtt korban is az egyik legfontosabb összetevője a tehetségnek, és egyre nagyobb a szerepe a munkavállalói készségek értékelésekor.

Az elmúlt két évtizedben a hazai szakemberek a kreativitás
mérésekor csak bizonytalan érvényességű, elavult tesztnormákra
támaszkodhattak, melyek mindössze a 16–17 éves tanulókra voltak érvényesek. A tesztfejlesztéssel most új feladatokkal, korszerűsített normákkal, a 7-18 évesek széles életkori spektrumában válhat valóra a tehetségazonosítás, így a fejlesztés során mind a pedagógusok, mind az érintett szülők számára több idő, megalapozottabb háttér áll rendelkezésre.

kep_small.jpg

Mostantól a Nemzeti Tehetség Központ együttműködő intézményeiben a Minősített Tehetség-gondozó Műhelyekben kreativitástesztet alkalmazó pszichológus közreműködésével elérhető közelségbe kerül ennek az igen fontos, de rejtőzködő képességnek a feltárása. Az értékelő skálák a kutatásban részt vevő pedagógusok tapasztalataira és megfigyeléseire alapozva 14 tehetségterületen segítik elő a tehetségazonosítást, további 3 skála pedig a tanulók motivációs állapotáról nyújt információkat. Az értékelő skálák olyan tehetségterületeket is felölelnek, amelyek képességtesztekkel vagy kompetenciatesztekkel nem mérhetők. A tesztek alkalmazásával a 11–18 éves, kiemelkedő készségekkel, tehetséggel rendelkező tanulókat strukturált rendszerben tudják a szakemberek felismerni és segíteni abban, hogy képességeik maximumát teljesítsék

A kidolgozott tesztek nem jöhettek volna létre a közreműködő általános és középiskolák elhivatott pedagógusai nélkül, így Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője minden konvergencia régióban működő Minősített Tehetséggondozó Műhely részére egy kreativitásteszt-csomagot és egy értékelő skála tesztcsomagot adott át.