Menü Bezárás

A tehetséggondozás sikere a tehetséges fiatalon, a családján és a vele foglalkozó pedagógusokon múlik elsősorban. A tehetségsegítés professzionális megvalósításához az kell, hogy a gyakorló szakembereknek lehetőségük legyen a képzésük során a tehetséggel kapcsolatos tudást megszerezniük, illetve ezt a tudást a pedagógus-továbbképzésben bővíteniük, elmélyíteniük.

Kutatásunkban dokumentumelemzéssel azt vizsgáltuk, hogy a pedagógusok képzésében hol és hogyan vannak jelen tehetségtartalmak. 8 kiválasztott felsőoktatási intézmény nyilvánosan elérhető dokumentumai mentén bontakozik ki ennek a képe előttünk. Azt találtuk, hogy a köznevelésben fontos téma a tehetséggondozás, így a képzésekben jelen levő, a továbbképzési kínálatban hangsúlyosan megjelenő téma. A tehetségfogalomban hangsúlyos a pszichológiai eredményekhez kötött tehetségazonosítás, diagnosztizálás, míg pedagógiai oldalról a differenciált tanulásszervezés és módszertani felkészülés jelenik meg.

A kiadvány letöltése