Menü Bezárás

Tehetségészleléstől a tehetséghasznosulásig

Kiváló képzési csapat és az innovatív, gyakorlatorientált képzési programok jelentik az alapját a Tehetségek Magyarországa projekt képzéseinek – összegezte Kovács Mónika képzésfejlesztő. A képzési programok kidolgozásának szempontjairól, a pandémia jelentette kihívásokról, a további fejlődési lehetőségekről is beszélgettünk a Nemzeti Tehetség Központ szakemberével. 

-Milyen képzési programokat kínálnak a Tehetségek Magyarországa projektben a pedagógusok számára? 

-A Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett 9 felnőttképzési programot és 11 akkreditált pedagógus-továbbképzést kínálunk a pedagógusok és nevelőtestületek számára. Emellett a Nemzeti Tehetség Központ képzési portfóliójának részeként további 7 szakmai programba is bekapcsolódási lehetőség nyílik az érdeklődők számára. Ezek a programok a tehetségészleléstől a tehetséghasznosulásig kínálnak szakmai programokat, támogatva ezzel a tehetséggondozó munka még eredményesebbé tételét, legyen szó az intézményi tehetségkoncepció kialakításáról vagy a tanórai tehetségbarát tanulási módszerek alkalmazásáról.  

-Hogyan érintette a pandémia a képzések megvalósítását?  

-A pandémia felülírta a képzési tervezetünket, számos leszervezett képzési alkalom meghiúsult. Másfél hónap alatt átálltunk azonban az online képzésre: kialakítottuk az online képzésmenedzsment rendszert, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adaptáltuk online megvalósításra a képzéseinket, felkészítettük a képzőket.  

A képzési tapasztalatok alapján az Oktatási Hivatallal együttműködve a Nemzeti Tehetség Központ akkreditáltatott az országban először személyes és online kontakt megvalósítású 30 órás pedagógusképzéseket. 

Az online képzésmenedzsment rendszerünket azóta is folyamatosan fejlesztjük, ahogy mi magunk is folyamatosan fejlődünk, hogy minél inkább „felhasználóbarát” képzési lehetőségeket kínáljunk akkor is, ha a helyzet virtuális osztályterembe kényszeríti a képzésmegvalósítást. A tapasztalunk az, hogy ugyan előnyökkel is jár az online képzési lehetőség, amint azonban a járványügyi helyzet lehetővé tette, a pedagógusok szívesebben vettek részt a személyes jelenléttel megvalósuló programokon.  

-Milyen elvek mentén kerültek kidolgozásra a képzési programok? 

-A képzésfejlesztés során fő célnak tekintettük, hogy a tehetségbarát tanulási környezet megerősítéséhez gyakorlatias eszköztárat kínáljunk, a képzési alkalmak által a pedagógusok számára a korszerű tehetségtámogatási paradigmákhoz való hozzáférését biztosítsuk, hogy így biztos módszertani bázissal tudják a tehetségtámogatás komplex folyamatát még tudatosabban menedzselni, a tehetség-életpálya építéshez szükséges kompetenciafejlesztést beépíteni a mindennapi oktató-nevelő munkába. Az akkreditált pedagógus-továbbképzési és felnőttképzési programok a nemzetközi és hazai kutatási eredmények tapasztalatai alapján kerültek kifejlesztésre, mely során fő szempontként került meghatározásra a munkaerőpiac elvárásait is figyelembe vevő tehetséggondozó szemlélet formálása. A továbbképzési tapasztalatok és kutatási eredmények alapján, valamint a Nemzeti Alaptanterv változásaira reflektálva 2020-ban új képzési programokat akkreditáltattunk. Ezek olyan hiányterületeket fednek le, mint a tehetségazonosítás és nyomon követés eszközeként szolgáló tehetség-portfólió lehetőségei, a természettudományos-matematikai-informatikai tehetséggondozás, az egyéni támogatást biztosító mentorálásra felkészítő programok, valamint tehetségtámogató tanulásszervezési eljárások és tehetségészlelés, komplex tehetséggondozás módszertana. Fontos szempont volt, hogy a képzési programok minden korosztállyal foglalkozó pedagógus számára kínáljanak továbbfejlődési lehetőséget.  

-Mennyiben tudnak a pedagógusok képzési igényeire reagálni? 

-Folyamatosan detektáljuk a képzésmegvalósítás tapasztalatait, a résztvevői visszajelzéseket, a képzői reflexiókat, és ennek megfelelően mind a képzéskínálat, mind az új tartalmak kifejlesztésében törekszünk a minél teljesebb képzési portfólió kialakítására. Ennek hatására például a 30 órás akkreditált pedagógusképzések mellett 5 és 10 órás felnőttképzési programokat is kidolgoztunk, hiszen a 3 napos távolléteket nehezebb volt kivitelezni az intézményekben, illetve így lehetőség nyílt arra is, hogy még több nevelőtestület kapcsolódjon be a rövidebb képzési programokba. 

-Vannak esetleg különösen népszerű képzések? 

-Az egyik ilyen téma a tehetségtámogató tanulásszervezés, ami a tanórai tehetséggondozás területére fókuszálva a módszertani eszköztár bővítését segíti. Kiindulópontja az aktív tanulás eredményességét biztosító kreatív klíma, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatásának változatos módszertana. A szélesspektrumú tehetséggondozó szemlélet megismerését segítő 5 órás felnőttképzési programra nevelőtestületek jelentkeztek leginkább, a 30 órás, nagyobb elmélyülést, komplexebb gyakorlatszerzést biztosító akkreditált pedagógus-továbbképzésre pedig jellemzően egy-két kollégát delegáltak az intézmények.  A képzési alkalmakon olyan kérdésekre történik a közös válaszkeresés, mint „Hogyan lesz élmény a tanulás?”, „Milyen tanulásszervezési módszerekkel hogyan támogatható, hogy minden gyermek, tanuló ráismerjen a saját erősségére?”, „Hogyan teremthető meg ehhez a kreatív klíma?”. 

Egy másik téma, amit sokan és sokszor preferáltak, az intézményi tehetségkoncepció kialakítására és tehetségprogramok kidolgozására, megvalósítására felkészítő képzés. Ehhez is két típusú képzés érhető el: a komplex folyamatmenedzsmentet és szakmai alapozást 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés biztosítja, a 10 órás, az alapokat összegző felnőttképzési program pedig az irányok kijelölésében, az erőforrások azonosításában, a szervezeti keretek kialakításában hivatott segíteni az intézményi vagy egyéni jelentkezőket.   

És most nehéz nem folytatni a sort, mert a maga területén minden képzési program hiánypótló, gazdag módszertani bázissal és szakmai megalapozottsággal, legyen szó akár a mentorálásról, akár az MTMI-tehetséggondozásról vagy éppen a tehetségazonosítás online eszközeiről. 

-Milyen területen látják a további megerősítés szükségét? 

-A képzési témáknál maradva az egyik talán a tehetség-portfólió témakör, aminek a képzési programja hiánypótló ugyan, mégis kevésbé nyert teret még a hazai tehetséggondozásban, annak ellenére, hogy a tehetségazonosítás és a tehetségfejlődés nyomon követésének kreatív eszköze.   

A képzésfejlesztés során mindenképpen további megerősítést igényel a tehetséghasznosulásnak, a képességek egyénileg és társadalmilag adekvát formáinak azonosításának, a tehetség életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének területe, hisz a folyamatos változás folyamatos megújulást kíván – a tehetséggondozás minden szereplőjétől.  Különösen ebben a folyamatban a családi szerepek és lehetőségek, a bevonásuk módja, az iskola – család – tanuló együttműködési keretei is folyamatos újragondolást igényelnek.   

Mi magunk is mindig tudunk újabb és újabb fejlődési útvonalakat azonosítani a képzésfejlesztés tartalma és módszertana, a képzésmegvalósítás és képzői eszköztár, az online és offline képzések előkészítésének és megvalósításának hatékonyabbá tételében. 

-Zárják a projektet, hogyan értékeli, mi jelenti a képzéseik sikereit? 

-A kiváló képzési csapat, hiszen a képzők és képzésszervezők által ismerték meg a lehetőségeket az érdeklődők, így keresték meg intézményvezetők a Nemzeti Tehetség Központot egy-egy kollégájuk vagy más intézmények pozitív tapasztalatai alapján, hogy bekapcsolódjanak a képzési programokba.  

A Tehetségek Magyarországa projekt és a Nemzeti Tehetség Központ teljes képzési porfóliója is annak a szemléletnek a közvetítője, amit Gyarmathy Éva fogalmazott meg: “A tehetséggondozás nem úri huncutság, hanem a társadalom önvédelme.”  

Hisszük, valljuk, tapasztaljuk – közvetve és közvetlenül -, hogy az a belső erő, ami a tehetséget jellemzi, mindenképpen utat tör magának. Ha nem kap teret, megfelelő keretet, destruktív módon teszi ezt meg. Társadalmi lehetőség és felelősség a tehetséghasznosulás segítése, innovatív, gyakorlatorientált képzési programjainkkal ennek még eredményesebb megvalósulását támogatjuk.