Menü Bezárás

A tavasz a megújulás ideje. Az idei március megnövekedett feladatai mellett különösen fontosnak tartotta a Nemzeti Tehetség Központ a szakmai feltöltődést és inspiratív közös munkát. Ennek részeként két tehetséggondozás témájú szakmai előadásra került sor  az EFOP.3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Tehetségek Magyarországa” kiemelt uniós projekt keretein belül a tehetségbarát klíma kialakításának és az óvodai tehetséggondozás lehetőségeire fókuszálva.

A tehetségsegítés a kora gyermekkortól a munkába állás és a tehetség hasznosulásának kezdeti fázisának idejéig (~35 éves korig) tart. Ennek megfelelően a tehetségek nyomon követése, a megfelelő tehetséghasznosulási formák azonosítása a köznevelési intézményekben kiemelt jelentőséggel bír. Az óvodától a középiskola befejezéséig a pedagógusi megfigyelések rendkívül meghatározóak a tehetségek azonosításában, életpálya-építésük támogatásában. A különböző tevékenységek iránti érdeklődés nem más, mint a kiemelkedő képességek megmutatkozása. Ezeket időben felismerve, lehetőséget biztosítva a gyermek számára a továbbfejlődésben, valamint a személyiségfejlődés támogatásával elérhető, hogy a potenciálból produktum legyen.

Az óvodáskornak mint szenzitív időszaknak a lehetőségei meghatározóak a tehetségkibontakoztatás szempontjából. „Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában ” előadás a tehetséggondozás komplex folyamatára biztosít rálátást, kiemelve az iskola előtti időszak fejlesztési potenciálját. Az előadás fókuszpontjai: Milyen lehetőségeket rejt a 4-6 éves kor a tehetséggondozás szempontjából? Melyek az óvodai tehetségtámogatás aranykalapácsai, melyek hozzájárulnak, hogy a gyermekek a talentumjaikkal jól tudjanak gazdálkodni? Hogyan segítik a mesék a tehetségkibontakoztatást – egész életen át?

Ma különösen igaz, hogy a tehetség hasznosítási formák újragondolását, a ki nem aknázott tehetségforrások hasznosítását a változó körülmények, a munkaerő piaci igények és elvárások formálódása is szükségessé teszi. A jövő kihívásaihoz alkalmazkodni tudó tehetségek segítésében így kulcsfontosságú területté válik maga a pályaorientáció – már az óvodában is. A tehetségek folyamatos nyomon követése által a képességbeli, valamint a releváns személyiségjegyek változásának figyelemmel kísérése segíti a tudatos pályaválasztást, növeli a pályabeválás esélyét, hozzájárul a nemzeti tehetségvagyon védelméhez és gyarapításához.

„A feladat hozza létre a tehetséget – tehetségbarát tanulási klíma kialakítása ” előadás a Nemzeti Tehetség Központ kutatási eredményei alapján a mindennapi oktató-nevelő munkában jól használható, praktikus módszerek alkalmazásába nyújt betekintést. Az előadás fő kérdései: Mi jellemzi a tehetségklímát? Mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban? Milyen tehetségfejlesztő tanulási helyzetek segítik elő, hogy a potenciál produktummá formálódjon?