Menü Bezárás

Budapest, 2020. október 21.

Online képzés formájában válik lehetővé a pedagógusok számára, hogy a legjobban kiaknázzák a tehetséges diákokban rejlő lehetőségeket. Az iskolai tehetséggondozás tanórai és tanórán kívüli formái számos lehetőséget kínálnak a képességek teljesítménybe fordítására. Azonban az, hogy hogyan teremthető meg a tanórákon a kreatív klíma, milyen feltételei vannak a tehetségtámogató tanulásszervezésnek, mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban és hogyan lesz a portfólió a tehetségtámogatás eszköze, kihívást jelentő kérdések lehetnek a pedagógusok számára.

Az NTK 30 órás képzése, mely mindössze 4×4 online kontakt órával, és további önálló munkával valósul meg, információt ad arról, hogy milyen módon alakítható a tanóra kreatív klímája úgy, hogy autonóm módon kockázat- és felelősségvállalásra bátorítva platformja legyen a tehetséggondozásnak. A tanórai differenciálás során minden tanuló erősségei szerint vállalhat szerepet a feladatmegoldásban, a projektmunka alkotófolyamata az egyéni kvalitások és a csoport együttműködéséből fakadó lehetőségeket is kihasználja. A tanuló mappa és tehetségportfólió a tehetségfejlődés nyomon követését segítve az iskolai tehetséggondozás szerves részét képezheti.

A folyamatba ágyazott továbbképzés mindezekhez kapcsolódóan a módszertani eszközökkel segíti, hogy a tehetségfejlesztés széles spektruma által mind az egyéni és csoportos fejlesztések, mind pedig a tanórai és tanórán kívüli alkalmak megvalósíthatók legyenek. A továbbképzés kontakt szakaszában az elméleti alapozáson van a hangsúly, ahol döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és kiscsoportos feladatmegoldásra, interaktív tevékenységre épít, és a kurzus felépítése a gyakorlatban is követi a képviselt elveket (differenciálás, választhatóság, fokozatosság)

A képzés nem kontakt szakaszában pedig a gyakorlati megvalósítás tapasztalataira helyezzük a hangsúlyt.

A képzésre az alábbi linken tudnak jelentkezni: