Menü Bezárás

A Nemzeti Tehetség Központ „Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának támogatása és fejlesztése” projektjének keretében, a Közép-Magyarország régióban lévő 8 Minősített Tehetséggondozó Műhely, 45 kiemelten tehetséges tanulója nyert el ösztöndíj-támogatást.

A pályázaton a Minősített Tehetséggondozó Műhely (MTM) címet elnyert iskolákban tanuló tehetséges fiatalok indulhattak. A KMR-ben lévő 8 MTM-intézmény részére összesen 4.800.000 Ft keret állt rendelkezésre a kiemelkedően tehetséges tanulók támogatására, ami intézményenként 600.000 Ft összegű támogatást jelentett. A pályázat által összesen 45 tehetséges fiatal részesült ösztöndíjban tehetségének kibontakoztatásához.

A tanulók által most elnyert ösztöndíj az iskolai tehetséggondozó munka kiegészítéséhez nyújt támogatást. Az ösztöndíj összege 50 ezer és 200 ezer forint közötti vissza nem térítendő támogatás, melyet a diákok – többek között – belföldi és külföldi tanulmányutak, versenyutak utazási költségeinek, tanfolyamok tandíjának finanszírozására, tan- és szakkönyvek, valamint tárgyi eszközök vásárlására, táborokon való részvételre fordíthatnak. A pályázatban megjelölt tevékenységek és célok a 2020. április 6. és szeptember 21. közötti időszakban valósíthatók meg.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek olyan egyenletes területi lefedettséget biztosító, egységes szempontok alapján kiválasztott tehetséggondozó mintaintézmények, amelyek egyszerre végeznek a kiemelten tehetséges tanulókra irányuló tehetségfejlesztő, a tehetséggondozásban érintett pedagógusokra irányuló szakmai támogatási, valamint saját tevékenységüket érintő, önfejlesztést célzó minőségbiztosítási tevékenységeket. Az országban összesen 39 MTM-intézmény működik.

A 2019. október 1-jén létrejött Nemzeti Tehetség Központ (NTK) elsődleges feladata a fiatal tehetségek felismerésének segítése és a tehetségek gondozása, emellett közösségépítő és mentoráló szerepet is vállal, kutatásokat végez, szakmai programokat, hazai és Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekteket valósít meg. A központ szolgáltatásaival eddig több tízezer fiatal tehetség találkozott, számos képzés, program került megvalósításra mind a tehetségek, mind az őket támogató szakemberek részére.