Menü Bezárás

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek olyan tehetséggondozó mintaintézmények, amelyek elkötelezettek a szakmai minőség mellett, kiemelten tehetséges tanulók gondozását támogató szakmai csoportjuk és programjuk van, tehetséggondozó tevékenységük dokumentáltan nagy múltra tekint vissza.

A Nemzeti Tehetség Program keretében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben minden tehetséges tanuló a képességeinek és igényeinek megfelelő fejlesztésben részesülhet. A fiatalok tanulmányi területének és érdeklődési körének megfelelő, emocionális szükségleteiket is figyelembe vevő programokat valósítanak meg.

Hasonlóan fontos az intézmények közötti tudásmegosztás lehetőségének megteremtése, így a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózata segítséget jelent a pedagógusoknak, tehetséggondozó szakembereknek, valamint a szülőknek egyaránt a tapasztalatok megosztásában és a jó gyakorlatok elsajátításában. A hálózatban működés nagy hozzáadott értékkel bír az intézmények vonzáskörzetében más iskolák számára is.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek – az iskolán belüli tehetséggondozáson túl – részt vesznek a helyi tehetségprogramok kidolgozásában, a tehetségszűrési és -azonosítási rendszerek bevezetésében, valamint támogatják az intézményi szaktanácsadási tevékenységet.

Komplex tehetséggondozás és anyagi támogatás a tehetséges diákok számára

A tehetséggondozás egyik legeredményesebb formája az egyéni mentorálás, amelynek hatékonysága annak köszönhető, hogy a foglalkozásokat a mentor a mentorált tanuló egyéni szükségletéhez tudja igazítani. A mentor nemcsak a tanulmányi, hanem az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztésében is támaszt nyújt a sokszor nehézségekkel küzdő tehetséges fiataloknak. A mentorok szakmai felkészítését a Nemzeti Tehetség Központ 30 órás akkreditált képzés keretében végzi. A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek története során több mint 1000 tanuló vett részt egyéni tehetségmentorálásban.

A szakmai mentorálás mellett a kiemelten tehetséges gyerekek ösztöndíj-támogatáshoz is juthatnak. A 2018-ban elindított ösztöndíjprogram keretében már csaknem 500 tanuló nyert el támogatást. Az 50.000–250.000 forintos összeget eszközök vásárlására, tanfolyamokra, magánórákra, versenyekre vagy a tehetséggondozásukhoz kapcsolódó utazásokra fordítják.

Szakmai támogatás és az intézményi eszközpark bővítése

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek tehetséggondozó műhelymunkaprogramjain a tehetségfejlesztéssel foglalkozó pedagógusok vesznek részt. Ezeken az eseményeken a tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdései kerülnek terítékre, illetve a szervező intézmény bemutatja saját jó gyakorlatait is – ennek keretén belül eddig több mint 280 tehetséggondozó műhelymunka valósult meg.

A tudás- és tapasztalatmegosztás legnagyobb fóruma a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek éves országos találkozója, amely kiváló lehetőséget kínál az eredmények, jó gyakorlatok megosztására. Az intézményvezetők és programfelelősök megalapozhatják intézményközi együttműködéseiket, és az esemény a hálózatfejlesztésnek is remek színtere.

A tehetséggondozó pedagógusok egyéni fejlődését szolgálják azok a – Nemzeti Tehetség Központ által megvalósított – pedagógus-továbbképzések és felnőttképzések, amelyeken már több mint 2000 – Minősített Tehetséggondozó Műhelyben dolgozó – pedagógus vett részt.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek a tehetséggondozó munkát támogató különféle eszközökhöz is hozzájuthatnak, legyen szó mikroszkópról, sportszerekről vagy akár 3D nyomtatóról.

43 intézmény a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatában

Büszkék lehetünk arra, hogy az országban jelenleg 43 Minősített Tehetséggondozó Műhely működik: 6 budapesti, 5 Pest vármegyei, 7 dél-alföldi, 7 észak-alföldi, 4 nyugat-dunántúli, 4 közép-dunántúli, 5 dél-dunántúli és 5 észak-magyarországi intézmény.