Menü Bezárás

„Mindenki tehetséges valamiben” – modern eszközökkel gazdagodtak a kaposvári Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 

„Mindenki tehetséges valamiben” – vallja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény főigazgatója, mely intézmény tehetséggondozó tevékenységében különösen fontos szerepet kap a kettős különlegességű – gyakran hátrányos helyzetű – tehetségek felkutatása és személyre szabott módszerekkel történő fejlesztése.

Ehhez a munkához kapott 2020 őszén számos eszközt az intézmény a Nemzeti Tehetség Központtól az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt európai uniós projekt keretében. Az iskola egyike a Nemezti Tehetség Központ támogatásával működő 39 Minősített Tehetséggondozó Műhelynek (MTM). Az MTM-ek olyan, a tehetséggondozás területén nagy hagyományokkal rendelkező köznevelési intézmények, amelyek komplex tehetséggondozó programokat kínálnak tehetséges tanulóiknak, tehetséggondozó szakmai támogatást nyújtanak pedagógusok számára, és hálózatban működnek együtt. Az eszközök között robot méhecskéket, tableteket, elektronikus fúvós szintetizátort, hangfalakat és ritmuskészletet is találunk, amelyek változatos tehetségterületeken segítik az iskola magas színvonalon végzett tehetséggondozó munkáját. D-nyomtató, digitális fényképezőgép és videókamera is, amelyek mind-mind az intézményben működő tehetségfejlesztő szakkörök munkáját segítik majd.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény mellett a Kaposváron található másik Minősített Tehetséggondozó Műhely, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium is közel 1 millió forint értékben vehetett át tehetségfejlesztő eszközöket a Nemzeti Tehetség Központtól. Az eszközök átadásakor jelen volt Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár is, aki személyesen nyújtotta át azokat a két Minősített Tehetséggondozó Műhelynek. 

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium számára átadott eszközök (informatikai eszközök, szakkönyvek, képességfejlesztő társasjátékok, sportszerek, sportkamera, digitális fényképezőgép és hangfalak) azt a rendkívül sokrétű munkát segítik, melyet az intézmény tehetséggondozó szakemberei a minden tanévben meghirdetésre kerülő 20-25 szakkörben, valamint a kollégium által szervezett sport és kulturális programok keretében végeznek. A kollégiumban számos tehetséggondozó szakmai feladat épült be rendszerszinten az intézmény mindennapi pedagógiai gyakorlatába. Ilyenek az egyéni tehetségmentorálás, tanulói portfólió készítése, életvezetési és pályaválasztási tanácsadás, egyéni fejlesztési tervek készítése stb. A kollégium 14 minősített tehetséggondozó jó gyakorlattal rendelkezik, de vannak további kidolgozott és kidolgozás alatt álló jó gyakorlatai is.