Menü Bezárás

Akkreditált képzés pedagógusoknak

Budapest, 2020. október 21.

A Nemzeti Tehetség Központ „Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással” című akkreditált pedagógus-továbbképzése a tehetséges diákok nem-kognitív kompetenciáinak fejlesztésére, a szocio-emocionális és motivációs erőforrásainak területére fókuszál. Hogyan befolyásolja a tehetséges fiatalok énképe és önértékelése, hogy a potenciálból produktum legyen? Milyen rezilienciát támogató külső és belső erőforrások mozgósíthatók a mentorálással? Milyen a „jó cél”, és hogyan lehet segíteni ennek megvalósítását a tehetséges diákoknál? Mit tehet a pedagógus a tehetségek egyéni életpálya-tervének tudatos támogatása érdekében? – ezekre a kérdésekre ad megoldást az a továbbképzés, melynek célja a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek tehetségmentorrá válásának elősegítése.

A gyakorlatorientált képzés során a pedagógusok megismerkedhetnek a nem-kognitív készségekkel, mint például önészlelés és önkontroll, motiváció és kitartás, kreativitás; valamint a tehetséges fiatalok pozitív önértékelésének fejlesztési lehetőségeivel, a versenyre felkészülés szocio-emocionális tényezőivel a képesség- és személyiségfejlődésben. A képzés során mind elméleti megközelítések, mind gyakorlati megoldások kapcsán előkerülnek a hosszú távú és rövid távú célok, a képességhiedelmek, a motiváció és az erőfeszítés kérdésköre, a pillanatnyi sikertelenséggel való megküzdés, maga a flow-élmény. A képzés eszköztárat biztosít a tehetséges alulteljesítők felismerésére, mentorálásukra is, továbbá a tehetségek életpálya-tervezésének támogatására.

A 30 órás továbbképzés részben webináriumok, online csoportos feladatmegoldások, részben egyéni munka által valósul meg.  A képzés során a tanulói tehetségmentorálási folyamat moduljaiból záró esettanulmány elkészíthető, mely a Tanúsítvány kiadásának a feltétele.

A képzésre az alábbi linken tudnak jelentkezni: