Menü Bezárás

Megújult az NTK pedagógusképzési portfóliója

Új formában, és újra személyes jelenléttel is elérhetőek a Nemzeti Tehetség Központ ingyenes tehetséggondozással foglalkozó pedagógusképzései: Tehetségbarát tanítási módszerek, intézményi tehetségkoncepció kialakítása, tehetségdiagnosztika témában 5-10 órás felnőttképzési programokkal bővült a képzési portfólió nevelőtestületek részére.

A „Tehetségek Magyarországa” kiemelt uniós projekt keretein belül 2021. december 31-ig 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzések mellett immár 5 és 10 órás felnőttképzési programokat is térítésmentesen biztosít az NTK egyéni jelentkezők és nevelőtestületek számára.

Hogyan lesz élmény a tanulás? Adekvát tanulásszervezési módszerekkel hogyan támogatható, hogy minden gyermek, tanuló ráismerjen a saját erősségére? Hogyan teremthető meg ehhez a kreatív klíma? (Tehetségbarát tanítási módszerek – 5 óra)

Milyen módszertani bázis segíti a pedagógusokat a tehetséges gyerekek megtalálásában, a különböző tehetségfejlesztő programokba történő beválogatásban, programok hatásvizsgálatában? (Tehetségdiagnosztika – 5 óra)

Minden intézmény a gyermekek és tanulók igénye alapján speciális és egyedi, ami a tehetséggondozás módszereiben és tevékenységeiben is megmutatkozik. Hogyan tükrözi ezeket vissza az intézményi tehetségkoncepció? Milyen szempontok mentén célszerű meghatározni az intézményi tehetséggondozás alapelveit? (Intézményi tehetségkoncepció kialakítása – 10 óra)

Hogyan segítheti az iskola, hogy tanulói a jövő munkaerő-piacán képességeiket valódi teljesítménybe tudják fordítani?  (Tehetséghasznosulás és pályaorientáció – 10 óra)

Milyen speciális odafigyelést igényelnek iskolában és iskolán kívül a sporttehetségek? Hogyan előzhető meg a kiégésük? Milyen tehetségprogramok segíthetik tehetségük kibontakoztatását? (Sport és tehetséggondozás – 5 óra)

A felnőttképzési programok 5-10 órás intervallumban valósulnak meg, tanúsítvány szerezhető, amely a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) d) pontja alapján beszámítható a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.

Tekintse meg képzési formáinkat és témáinkat:

https://tehetsegekmagyarorszaga.hu/sites/default/files/documents/kepzesi_portfolio_efop_2021_szept.pdf