Menü Bezárás

Fontos fordulóponthoz érkeztünk a Nemzeti Tehetség Központ és a Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. – mint a Snétberger Zenei Tehetség Központ működtetéséért felelős társaság – életében.

A Társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely a Társaság és a Nemzeti Tehetség Központ egyesüléséről döntött, amelynek módja a Társaság Nemzeti Tehetség Központba történő beolvadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:44.§-a alapján. 2020. augusztus 31-től a Nemzeti Tehetség Központ a Társaság általános jogutódja lesz, amely szakmai szempontból változatlan módon végzi tovább a különleges zenei tehetséggel rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalokat támogató tehetséggondozó munkáját.

A hazai tehetséggondozás jelentős mérföldköve a két társaság egybeolvadása. Ezzel útjára indul egy olyan szinergiákat erősítő egységesítési folyamat, melynek célja, hogy még magasabb színvonalon valósítsuk meg a Nemzeti Tehetség Programban kitűzött célokat, a magyar tehetségek felkutatásának és tehetségük kibontakoztatásának elősegítése érdekében.

Mindkét társaság eddig is elismert értéket és szakértelmet képviselt a tehetséggondozás, a kulturális sokszínűség és a szociális érzékenység területén. A Nemzeti Tehetség Központ kiemelt célja mindennek megőrzése és továbbfejlesztése. A Snétberger Program az NTK kiemelt zászlóshajója lesz, annak üzenetét és szellemiségét büszkén kezeli és viszi tovább a közös munka során.

A jogutód Társaság legfőbb adatai:

  • A Társaság cégneve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • A Társaság rövidített cégneve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.
  • A Társaság telephelye: 1119 Budapest, Náday Ferenc utca 3.
  • A Társaság fióktelepe: 8227 Felsőörs, Hóvirág utca 28.
  • A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-345481
  • A Társaság adószáma: 26798819-2-41
  • A Társaság alapítója: a Magyar Állam
  • A Társaság ügyvezetője: Dr. Lantos Krisztina