Menü Bezárás

“Kiváló tehetségfejlesztő” – „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjazottjai 2020.

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra olyan, a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil szervezetek tehetségsegítői és a tehetséggondozás területén működő szervezetek jelölhetők, akik oktatják, nevelik, segítik a gyermekeket, tanulókat, fiatal tehetségeket.

B kategória: „Kiváló tehetségfejlesztő”
Azok a szakemberek javasolhatók, akik legalább 5 tanévre, nevelési évre visszamenőleg folyamatos kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek, amely különösen a módszertani kiválóságban nyilvánult meg: a pedagógiai módszerek személyközpontú, kreatív alkalmazásában vagy új módszertani elemek kifejlesztésében, valamint munkájukat értékteremtő pedagógiai attitűd jellemzi (pl. hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok körében végzett tehetségfejlesztés).

Dr. Raposa László Bence

Dr. Raposa László Bence 1987. április 8-án született, Keszthelyen. A gimnázium elvégzését követően tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán folytatta. Experimentális vizsgálatait 2008-ban kezdte meg a PTE Általános Orvostudományi Karának Orvosi Népegészségtani Intézetében. A PTE Egészségtudományi Karán ,,kitűnő” államvizsga-eredménnyel dietetikus oklevelet, majd okleveles népegészségügyi szakember diplomát szerzett. 2012 szeptemberében felvételt nyert a PTE Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskolájának Egészségtudomány – Onkológia programjába mint nappali tagozatos PhD hallgató. Doktori értekezését ,,summa cum laude” minősítéssel védte meg. Ezt követően sportdietetikusi végzettséget szerzett. 2015-től 2017-ig a PTE Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézetében folytatta munkásságát mint egyetemi tanársegéd. 2018 óta adjunktusként, valamint experimentális kutatási koordinátorként dolgozik a PTE Egészségtudományi Kar Alapozó Egészségtudományi és Analitikai Laboratóriumi Kutatóközpontjában, emellett folyamatosan oktat magyar és angol nyelven. Részt vállal az Egészségtudományi Doktori Iskola munkájában is mint meghívott óraadó oktató. Több szakmai szervezet tagja úgy, mint az MDOSZ, MTTT, MSTT, MTA Élelmiszerbiztonsági Bizottsága. Szakmai munkát végez a Magyar Táplálkozástudományi Társaságban, valamint az MDOSZ vezetőségében egyaránt.

Almási-Gál Beatrix

A Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozom angol–testnevelés szakos tanárként, az angol nyelvi munkaközösség vezetőjeként és osztályfőnökként. Diákjaim nagy része a 8. osztály végére B2 középfokú nyelvvizsgával zárja az általános iskolás éveket. Munkám során törekszem arra, hogy az angol nyelv tanulását megszerettessem a tanítványaimmal. Többen angol nyelven folytatják középiskolai és egyetemi tanulmányaikat. Annak ellenére, hogy a két tanítási nyelvű iskolák számára kevesebb megmérettetési lehetőség van, több országos versenyen is sikerrel vettek részt a tanítványaim: 2015-ben 1. helyet, majd 2018-ban 2. helyet értek el az Országos Civilizáció Versenyen.

2017-ben arany minősítést szereztek a diákjaim az Országos Angol Nyelvű Drámafesztiválon, ahol nemcsak mint felkészítőtanár veszek részt, hanem a versennyel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási munkában is. Iskolánk rendezi A Két Tanítási Nyelvű Iskolák Közötti Angol nyelvi versenyt, ahol 2018-ban a tanítványom 2. helyezett lett. A testnevelés terén is számos tehetséggel foglalkozhattam, akik a diákolimpiákon különféle sportágakban rendszeresen részt vesznek. Büszke vagyok, hogy 2 volt tanítványom dolgozik testnevelőtanárként abban az iskolában, ahol a tanári pályámat kezdtem.

Tehetséggondozó munkám során meghatározónak tartom a test és a lélek összhangját, a mozgás örömének az átadását. Ösztönzöm diákjaimat, hogy a kitűzött céljaikért képesek legyenek kitartóan dolgozni.

Krajnyák Péter

2008 szeptemberétől dolgozom a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskolában, minden elért eredmény ennek az intézménynek a támogatásával jött létre. A történelem és az informatika tantárgy tanítása mellett óriási lelkesedéssel, szabadidőm feláldozásával készítem fel a gyermekeket különböző megmérettetésekre. Egyéni versenyekre ritkábban nevezem be a tanulókat, inkább a csapatversenyeket részesítem előnyben. Alapelvem az, hogy mindenkit megpróbálok versenyeztetni, és nem mindig ugyanazokat a gyermekeket.

Néhány eredmény a közelmúltból:

Országos versenyek:

– „Nyerj egy osztálykirándulást!” III. hely, Sirok, 2015

– Safer Internet országos filmkészítő XV. hely, 2015

– INVOLEN, magyarországi döntő, Győr, I. hely, 2015

– INVOLEN, nemzetközi döntő, Firenze, IV. hely, 2015

– „Függetlenség, Szabadság! – 1956” I. hely, 2016 (Magyar Nemzeti Levéltár szervezése)

– Országos esszéíró pályázat V. hely, 2016

– „Közös Jövőnk” Országos Környezetvédelmi Verseny, Mezőörs, V. hely, 2017

Az országos és a nemzetközi vetélkedők mellett részt vettek a tanítványaim több kistérségi és helyi versenyen is. Az elmúlt években számos tanítványom választotta a történelmet a továbbtanuláshoz. Több volt diákom is történelem szakos hallgatóként tér vissza. Részt veszek a Telenor Hipersuli programjában, valamint 2019 őszétől részt veszek a „Tanítsunk Magyarországért” programban, ahol a 6. és a 7. osztályos tanulók egyetemista mentorait koordinálom. A mentorok a Miskolci Egyetem hallgatói.

Nagyné Lakatos Éva

A tehetséggondozó munkát 1982-ben kezdtem a legelső és azóta is meglévő munkahelyemen, a Vasvári Pál Általános Iskolában. Ez jelenleg telephelye a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskolának, amely Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Éveken át napközis és magyar–orosz szakos tanárként, 2003-tól szakvizsgázott drámapedagógusként, 2009-től iskolapszichológusként segítettem a tehetségígéretek kibontakozását. 2000-től Tiszavasvári és környéke nevelési-oktatási, szociális, kulturális intézményeiben és a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában is cselekvő részese lehettem a tehetséggondozásnak. Sok pedagógiai innovációs program kidolgozásába, megvalósításába kapcsolódtam be, többek között: Iskolai előmenetelt segítő program 2002, A társadalmi integráció elősegítése 2003, Tehetségműhelyek 2010-től, Komplex tehetséggondozó program 2010, Innovatív iskolák fejlesztése 2012, Óvodai és iskolai segítő tevékenység fejlesztése 2016. Tehetségazonosítást, személyiségfejlesztést végeztem számos tehetségműhelyben, táborban. 2011 óta tartok szülőknek, pedagógusoknak pszichológiai előadásokat, tanácsadásokat, pl. A játék szerepe a tehetségnevelésben és A tehetséggondozás a családban kezdődik című előadás. Iskolapszichológusi háttérmunkámmal éppúgy hozzájárulok tanítványaink dobogós eredményeihez, mint régi szerepeimben: anyanyelvi, versmondó, színjátszó versenyek nyerteseit felkészítő pedagógus, vagy mint Porzsolt István-, Cinka Panna-, Útravaló ösztöndíjas, Vasvári Pál-díjas tanulók mentora.

Mészáros Péter

Övegesi elveket követ, amikor egyszerűen, érthetően, élményszerűen, látványosan, interaktívan közkinccsé teszi a tudományt. Ez volt a fókusza a győri Krúdy Középiskola Fizika Napjainak megalkotásakor (2000–2010), a Mobilis Központ megálmodásában és szakmai vezetésekor (2010–2017), a Széchenyi Egyetem tudomány-népszerűsítés tantárgyának létrehozásakor és a pedagógusjelölteknek szóló Iskolai kísérletezés módszertana tantárgy gondozásában (2011–2017), a Futura Élményközpont vezető demonstrátori feladataiban (2017–2018) is. Kísérleti bemutatókat, foglalkozásokat, előadásokat tart (1993-tól). A tehetséggondozás és -segítés mellett a műszaki-természettudományi pályaorientáció, szemléletformálást, ipari-közoktatási-felsőoktatási hálózatépítést is kiemeltnek tartja, ami megnyilvánul többek között akkreditált pedagógus-továbbképzések tartásában (2018-tól), a KísérletBazár „tudományos nemzetközi seregszemle” (2013-tól) és a TechTogether nevű pályaorientációs látvány-verseny (2014-től) létrehozásában, szervezésében, középiskolai és felsőoktatási innovációs versenyek zsűrizésében, egyetemi diploma és TDK dolgozatok konzultációjában, bírálatában (2010–2019).