Menü Bezárás

A projekt adatai:
Projektkód: NTP-KTK-M-20-A
A projekt címe: Komplex zenei tehetséggondozó program kiemelten tehetséges fiatalok számára a Snétberger Központban
Elérhetőség: info@snetbergercenter.org

Háttér
A Snétberger Zenei Tehetség Központ (Központ) alapítója és művészeti igazgatója Snétberger Ferenc, Kossuth- és Liszt-díjas gitárművész, zeneszerző, az egyik legsikeresebb és leghíresebb jazz- és világzenei előadóművész. A ma Berlinben élő roma származású művész egy szegény, hétgyermekes salgótarjáni család legkisebb gyermekeként a saját tehetségére és belső motivációjára támaszkodva vált világhírű gitárossá állami segítség nélkül. A roma társadalom felzárkóztatásának elkötelezett híveként egy olyan iskolát hozott létre Felsőörsön, ahol a hagyományos iskolai rendszeren kívül, illetve azzal párhuzamosan tanulhatnak zenét olyan fiatalok, amilyen maga is volt egykor. A hátrányos helyzetű, többségében roma származású fiatalok Magyarország minden tájáról, a határon túli magyar kisebbségekből is érkeznek. A Központ minden évben meghallgatásokat tart, ahol Snétberger Ferenc választja ki a legtehetségesebb jelentkezőket. A zenei előképzettség, a kottaolvasás, a saját hangszer nem feltétel, csak a tehetség számít. Erre a velük született adottságra alapozva a fiatalok egy olyan komplex képzésben részesülnek, amely nagyban elősegíti zenei előmenetelük mellett a többségi társadalomba való beilleszkedésüket is. A Központ mind infrastruktúrájában, mind elhelyezkedésében az elmélyült zenei képzésre lett kialakítva, itt minden a zenéről szól. A fókuszban az egyéni képességekhez mért folyamatos fejlődés áll, amelyet egy egyedülálló közösségben valósítanak meg, hiszen a különböző korú és képességű diákok a kurzusok alatt együtt élnek a Központban tanáraikkal, mentoraikkal és a stáb tagjaival. Minden évben 60, zeneileg különösen tehetséges, hátrányos helyzetű, 10 és 22 év közötti, főként roma származású fiatal kap lehetőséget, hogy ebben az intenzív képzésben részt vegyen. A kurzusok alatt (6 hét nyáron, 3 hét ősszel, 3 hét tavasszal), az elfogadáson alapuló, tudásközpontú szemlélet a Központ életének minden mozzanatát áthatja. Snétberger Ferenc a legjobb klasszikus és jazz művészek meghívásával választja ki tanárait. A tanárok között éppúgy, mint a stáb többi tagja között, roma és nem roma kollégák dolgoznak együtt. A kurzusok között a diák, a Központ, a család és az iskola között a mentor az összekötő, akihez a diák – minden diáknak saját mentora van – bizalommal fordulhat, ha akadályba ütközik tanulmányai során.

A PROGRAMRÓL

A Snétberger Program középpontjában a különleges zenei tehetséggel rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása áll olyan egyedi módon, amely különbözik minden más iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli, a többségi társadalmi oktatási, nevelési hagyományokra épülő rendszertől, ugyanakkor a két rendszert integrálja egy magasabb szintű megoldássá. Az országos szintű működés öt terület köré szerveződik:

  1. tehetségkutatás
  2. zenei képzés, munkaerőpiaci képességfejlesztés
  3. pályaorientáció és karrier-tanácsadás
  4. szociális gondozás, mentorálás
  5. koncert-szervezés

Folyamatosan kutatnak olyan hangszeren játszó gyerekek után, akik hátrányos helyzetük miatt a képességeiktől messze elmaradó oktatásban részesülnek. Évente 60 tanulóval kötnek ösztöndíjszerződést. Ennek keretében a diákok intenzív zenei képzést, folyamatos mentori támogatást, személyre szabott készségfejlesztést, különórákat, vizsgafelkészítést és pályaorientációs tanácsadást kapnak.

Kiemelkedő művészek és kiváló mentorok dolgoznak azon, hogy a diákok a tárgyi tudás mellé reális pályaképet, jó önismeretet és elérhető célokat kapjanak. Mindennek terepe a 12 hetes bentlakásos kurzus, amelyre minden évben az iskolai szünetek alatt kerül sor Felsőörsön, és emellett minden második hétvégén Budapesten.

A nyári kurzussal indul az évfolyam, amely hat hétig tart a nyári szünetben. A három-három hetes őszi és tavaszi kurzus az iskolai szünetek köré szerveződik. Az őszi és a tavaszi kurzus között hosszabb idő telik el, így ebben az időszakban különösen fontos, hogy a diákok továbbra is a magukénak érezzék a Központot. A mentori tevékenység ebben az időszakban kulcsfontosságú. Ilyenkor zajlanak a családlátogatások, illetve kiemelt hangsúlyt kap a diákok tanulmányi előmenetelének követése és a konzervatóriumba, zenei felsőoktatásba való felvételik követése és támogatása. A családlátogatás fontos eleme a programnak, mert a családok támogató hozzáállása, a program megértetése, az ezzel járó előnyök és terhek tisztázása elengedhetetlen a jó partneri kapcsolathoz és a diákok közös támogatásához. A kurzusok alatt minden diák egyéni órarendet kap, amelyben az alábbi órákat biztosítja a Központ: egyéni főtárgy (hangszeres – jazz- és klasszikus) órák, kamara órák (klasszikus), zenekari órák (jazz + klasszikus), ritmusgyakorlat, zeneszerzés, dobok bőrözése, klasszikus zeneelmélet, jazzelmélet, Jazz–Bach improvizáció, klasszikus zenetörténet, jazztörténet, kamarazene módszertan (klasszikus), angol nyelv, Alexander-módszer (egyéni), Kovács-módszer (csoportos), elmélet a gyakorlatban, ritmusszekció, alaphang (reggeli mozgás hetente kétszer), visszhang (csoportos beszélgetések), mentorórák, pályaorientáció, rekreációs és kulturális programok és a meghívott előadók workshopjai. A résztvevők minden kurzus után kurzusértékelést tartanak minőségbiztosítási céllal. Ez jó alkalom a jó gyakorlatok együttes meghatározására és a következtetések levonására, hogy mindig hatékonyabban működjön a Program. A folyamatos monitorozás elengedhetetlen a csoportkohézió megtartása és céltudatos hasznosítása érdekében. A Központ nyitott, a kurzusok alatt nyílt napokat szerveznek, ahol bárki betekinthet az ott folyó szakmai munkába. A pénzügyi háttér nagy részét a magyar kormány biztosítja, a Központ gazdálkodása átlátható, nyomon követhető, nyilvános.

Koncepció és tervezés

Eddig közel 900 diákot hallgattak meg. 300 fiatal végezte el sikeresen a Programot, akik közül minden negyedik felvételt nyert konzervatóriumba vagy zenei felsőoktatási intézménybe. A veleszületett zenei tehetségre alapozva az a cél, hogy a diákokat eljuttassák zenei tanulmányaik legfelsőbb fokára és utat mutassanak nekik a nagyvilágba. A Központ jazz és klasszikus műfajra koncentrál, de kiemelkedő produkciók esetén elfogad és támogat más műfajokat is. Minden diák a hagyományos iskolai képzése mellett vesz részt a programban. A fiatalokkal egy évre szóló ösztöndíjszerződést kötnek, amely biztosítja számukra a tanórákon és a tanórán kívüli programokon való ingyenes részvételt, a kurzusok ideje alatt a szállást és a teljes ellátást, illetve a kurzusokhoz fűződő utazások költségeit. Minden diák a saját ritmusa alapján halad egy olyan komplex, egyéni fejlesztési terv mentén, amelyet a tanév elején a diák, a mentor és a tanárok határoznak meg aszerint, hogy honnan hová szeretne eljutni a fiatal zenei és iskolai tanulmányaiban éppúgy, mint szociális téren. A komplex zenei fejlesztés által az itt tanuló diákok magabiztosan illeszkednek be a többségi társadalomba, hiszen megtanulnak rövidebb és hosszabb távú célokat megfogalmazni és cselekvési tervek mentén gondolkodni. Mivel mindezt a zene mentén teszik, a módszer célja tulajdonképpen önnön eszközévé válik ebben a folyamatban.

Hatás és eredmény

A program sikeressége évről évre jobban mérhető a diákok eredményein keresztül. Míg a szociális téren való fejlődés nem feltétlenül kézzelfogható, az iskolai előmenetel, a különböző díjak és ösztöndíjak elnyerése, az egyre több sikeres koncert számokban mérhető. Évről évre egyre több diák jut be konzervatóriumba vagy zenei felsőoktatásba, Magyarországon és külföldön egyaránt. A határon túli magyar anyanyelvű kisebbségekből érkező diákok esetében kiemelten fontos az ilyen irányú esélyteremtés. A 2017-es év kiemelkedő volt e tekintetben, hiszen egy középiskolás diák sikeres felvételi vizsgát tett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Különleges Tehetségek osztályába, míg másik három diák első egyetemi évét kezdhette meg ugyanitt, egy negyediket pedig ösztöndíjjal vettek fel a Berni Művészeti Egyetemre. Azóta egy másik diákjuk, és egyben zenei segítőjük is, már a Hágai Királyi Konzervatórium hallgatója. A Központ diákjai rendszeresen vesznek részt versenyeken is. A legfontosabb eredmények: 2016 – Vysledky Jazz Fesztivál (első díj), Cziffra György zongoraverseny (különdíj); 2017 – Belvárosi Jazz Verseny (8 különdíjas diák), Országos Richter János klarinétverseny (első díj); 2018 – Jean Sibelius Nemzetközi Hangszerverseny, Finnország (első díj); 2019 – Jazz START Up, Szlovákia (fődíj), Beyerdynamic, Szlovákia (különdíj), Nemzetközi gitárverseny, Szerbia (első helyezés), Országos Zongoraverseny (különdíj). Számos fellépésben is közreműködést vállalnak, kb. 100 órányi koncertet adnak évente, a legnagyobb és a legnívósabb magyar hangversenytermekben, fesztiválokon. Ez nemcsak azért fontos a diákok számára, mert a színpadon való szereplésben is komoly gyakorlatra tehetnek így szert – sokszor neves művészek kíséretében – hanem azért is, mert ezúton is bemutathatják tudásukat, emellett hiteles módon képviselhetik a Központ mottóját, hogy „a zene felemel”. A kurzusokat zárókoncerttel fejezik be. Ezeken az alkalmakon a fiatalok, a meghívott vendégek, a szülők és családok, a stáb tagjai és az érdeklődők, közösen ünneplik a zenét az estébe nyúló koncerten. A Központ különleges környezete és a muzsika hangjai ilyenkor utánozhatatlan hangulatot varázsolnak. Mindemellett azt a célt tűzték ki, hogy a Program egyedülálló módszertanát bemutassák mind szélesebb körben nemzetközi szinten is. A diákok játszottak már többször Berlinben, Londonban, Izraelben, Ausztriában, Norvégiában, Szlovákiában, Bulgáriában és Olaszországban is. 2017-ben a Brüsszelben megrendezett Roma Platformon több mint 250 résztvevő, magas rangú politikusok, európai intézmények és nemzetközi szervezetek képviselői, roma és pro-roma szervezetek, valamint az akadémia területéről érkező résztvevők számára adott áttekintést a Központ működéséről és komplex programjáról Snétberger Ferenc, a diákok pedig koncerttel bizonyították a módszertan sikerességét. Minden évben 2-3 diákot küldhettek Berlinbe egy-egy hónapos tanulmányi útra a Collegium Hungaricum támogatásával. Az Inkubátor program keretein belül a diákok betekintést nyerhettek a berlini zenei életbe, de sikeres koncerttel képviselték a Központot is. 2019-ben a Yehudi Menuhin Alapítvány meghívására adtak több koncertet Madridban a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A Spanyol Roma Kulturális Intézet a Nuevos Creadores díjjal méltatta tevékenységüket. A spanyol királyi család tagjai, többek között Zsófia királyné és Iréne főhercegnő is elismerését fejezte ki a magas színvonalú koncertért, a Központban folyó munkáért. Ugyanebben az időszakban léptek fel Portugáliában a Terras sem Sombra fesztivál keretein belül. Még ugyanebben az évben a Washingtoni és a Stockholmi Magyar Nagykövetség és Magyarország Európa Tanács melletti állandó képviseletének meghívására zenéltek a fiatalok a strasbourgi Pavillon Joséphine-ben, a washingtoni Ronald Reagan Centerben és a stockholmi Eric Ericsonhallban. Nagyon fontos gyakorlat, hogy a külföldi utak zenei és kulturális élményeit mindig megosztják diáktársaikkal a kiutazó diákok egy-egy interaktív beszámoló keretén belül. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a Snétberger Program egyedülálló Európában. Sikeres munkájukat számos díjjal is elismerték már. A fentebb említett díjakon kívül a legfontosabbak: 2012 – Social Marie szociális innovációs kisdíj; 2013 – Emberi Erőforrások Minisztere Miniszteri Elismerő Oklevél; 2014 – UniCredit közönségdíj és SAP Digitális Innovációs Díj; 2015 – Millenium-Díj (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala); 2016 – Tehetségpont akkreditáció; 2018 – Bonis Bona, A nemzet tehetségeiért díj, Kiváló tehetséggondozó szervezet kategória; 2019 – Magyar Örökség Díj.

Elérhetőség:

Snétberger Zenei Tehetség Központ

8227 Felsőörs, Hóvirág u. 28.

+36 87 799 004

info@snetbergercenter.org

www.snetbergercenter.org

Translate the site »