Menü Bezárás

György Gabriella

“Hatalmas erőt adott a folyamatos inspiráció” 

Gyöngy Gabriella, Németh Márton Tamás édesanyja úgy véli, gyermekét mentortanára folyamatosan inspirálta, fenntartotta motivációját. Az előrelépést jól mutatja, hogy a fiú iskolája korábban a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium volt, míg jelenleg az ország egyik legjobb intézményében, a budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban tanul. 

Voltak-e előzetes elképzelései, elvárásai gyermeke személyes mentorálásával kapcsolatban? 

Marci iskolai és versenyeredményeinek, továbbá személyiségfejlődésének egyik elősegítője, támogatója az a tevékenység volt, melyet Erdősné dr. Németh Ágnes mentortanárként végzett mellette, sőt inkább közösen vele az elmúlt időszakban. Ez a kapcsolat az előzetes elvárásokat messze meghaladta, nagyon bensőséges, oldott, szinte már baráti viszonnyá vált. Ágnes nem csupán figyelemmel kísérte, irányította, segítette Marci fejlődését, de folyamatosan új kihívások elé állította, inspirálta, ugyanakkor munkabírását és motivációját is fenntartotta. Egyéniségét, fejlődésének ritmusát szem előtt tartva nevezte be az országos, továbbá nemzetközi versenyekre, táborokba. Tanácsokkal segítette az otthon elvégzett szakmai munkát. Pályázati lehetőségekre hívta fel a figyelmünket, ezek elkészítésében is aktívan segített. 

-Miben segítette leginkább gyermekét a mentorálás? 

A már említett tevékenységének köszönhetően Marci „szárnyalt” a programozásban, ezt országos és nemzetközi eredményei bizonyítják. S ami legalább ennyire lényeges, mindez átsegítette őt a kamaszkor buktatóin; talpraesett, nyílt, minden iránt érdeklődő, törekvő fiatalemberré vált.  

-Változott-e gyermeke szülőkhöz, iskolához, tanárokhoz, kortársaihoz fűződő viszonya? 

Ágnes többször is bevonta őt olyan szervező tevékenységbe, amely igazán jó hatással volt rá, beilleszkedését segítette. (Nagyon örültem annak, hogy sok játékos feladattal, közösségi tevékenységgel „terhelte meg” a srácokat.) Mindez pedig nagyrészt annak köszönhető, hogy a megfelelő időben olyan egyéniség volt mellette, mint Ágnes. 

-Milyen volt az Ön, mint szülő együttműködése, kommunikációja gyermeke mentorával? 

Szülőként én is személyes kapcsolatban voltam/vagyok Ágival. Mindent megbeszéltünk Marcival kapcsolatban, sokszor segített, tanácsolt, esetleg csak meghallgatott. Emberi tartása is példát mutatott fiam számára. 

-A mentorálás mellett milyen támogatásra lenne szüksége gyermekének képességei maximális kibontakoztatásához? 

A mentoráláson túl azt tartom nagyon fontosnak még, hogy legyenek elérhetőek olyan pályázati, illetve továbbtanulási lehetőségek, melyek elérhetőek, s biztosítják a továbbjutás, a fejlődés esélyét.