Menü Bezárás

Stenczel Tamás Károly

“Az esemény alcímére gondolva a következő jutott eszembe: Tehetséges fiatalként lehetőségünk van tanulni és tehetségünket, illetve egy szebb jövőt építeni. Ennek eredményeképp nagykövetei és példái vagyunk országunk tehetségességének itthon és külföldön egyaránt.

A tehetségek építik a jövőt és viszik az ország hírét nemzetközileg is. Cambridge-ben nagy híre van a magyar származású tudósoknak és a magyar matematikusokat mint zseniket tarták számon. A tehetségek fejlődéséhez és kibontakoztatásához a tehetséggondozás elengedhetetlen és mind a lehetőségekre és az eredményekre is multiplikatív hatással van. A saját magam fejlődésében is központi szerepet játszottak a programok ahol érdeklődési körömet bővítették és lehetőséget adtak a fejlődésemnek.

Szerintem a legfontosabb tehetséggel kapcsolatos programok azok, melyek felismerik, fejlesztik és tehetség területen való előrehaladásban segítik a tehetséges fiatalokat. A teljesség igénye nélkül szeretnék megemlíteni hazánkban működő programokat, melyekben lehetőségem volt részt venni és számomra érdekesek és hasznosak voltak eddigi pályafutásom során.

Nemzetközi tanulmányi versenyek felkészítő táborai:

o             – IJSO (International Junior Science Olympiad)

o             – IChO (International Chemistry Olympiad) és egyben a Mengyelejev Nemzetközi Kémia Olimpia válogatója is

o             – IChTo (International Chemistry Tournament)

Ezek általában a versenyre felkészítés mellett válogatók is, melynek köszönhetően nyitottak szélesebb körben és lehetőséget adnak a fejlődésre sokaknak akik az élvonalon belül igyekeznek és szeretnének tanulni. Ezen programok lévén új utak nyílnak a diákok előtt és megismerhetik merre fejlődhetnek és hogyan bontakoztathatják ki a tehetségüket a jövőben. Ezen kívül megismerkedve hasonló érdeklődésű és tehetséges korosztályukbeli fiatalokkal, hosszú távra nyúló barátságok alakulnak ki melyek kölcsönösen elősegítik a tehetséges fiatalokat.

Kilencedikes koromban biológiát, fizikát és kémiát tanultam az IJSO felkészítőn, mely bizonyos részeiben meg is haladta a későbbi évek középiskolai követelményeit.

Négy alkalommal vettem részt az IChO felkészítőn, ahol egyetemi szintű kémiai ismereteket sajátítottunk el, mely megerősített az érdeklődésben, bíztatott a természettudományos egyetemi tanulmányokra és a tanulmányok során hasznos háttértudást adott.  Két alkalommal az IChO versenyen és háromszor a Mengyelejev Nemzetközi Kémia Olimpián is részt vehettem, amikre a négy válogató során készültem fel és jutottam be.

Végül az IChTo-t emelném még ki, mely egy csapatos vitaverseny kémiai témában angol nyelven, ahol végzős koromban az első nemzetközileg szervezett ilyen versenyre készültünk fel és tettük próbára tudásunkat.

A részvétel, sikeres eredmény és mellette a jó élmények motiváltak, hogy az első versenyre önszervezett csapat után már felkészítő és válogató programot tartsunk Magyarországon. Egyetemistaként szakmai felkészítőként és zsűri-vezetőként vegyek részt.

A szakmai tudáson kívül itt a csapatmunka és a retorikai készségek is szükségesek, melyek fejlődnek a gyakorlás, felkészülés és az éles verseny során is. Továbbá mivel mindez angol nyelven zajlik, felkészíti a tehetséges diákokat hogy nemzetközi fórumokon is megállják a helyüket, angol nyelven keressenek forrásokat és értsék meg a világ körülről elérhető tudományos kutatási anyagokat.

Végül inkább felsorolás szintjén röviden kiemelnék néhány programot és lehetőséget ami számomra hasznos volt és szerintem sokak előrehaladását segítette:

o             – nyári kutató táborok: MFA nyári iskola, AKI Kíváncsi Kémikus (MTA-TTK). Ezek lehetőséget adtak a tudományos kutatásba belekóstolni és élvonalbeli kutatókkal tölteni a nyár során egy hetet

o             – NFTÖ ösztöndíjak: pénzügyi támogatást nyújtott a tehetségterületen való fejlődéshez, egyetemi tanulmányok alatt is, lehetővé téve a tanuláshoz hasznos tárgyi eszközök megvásárlását a családi kassza kompromisszumai nélkül

o             – Engame Akadémia: angol nyelv tanulás és nemzetközi tanulmányokra való felkészülést tettek lehetővé számomra. Annak ellenére, hogy gazdasági szervezetként működnek, ösztöndíjakat adtak tehetséges fiataloknak, nekem is, így a program megfizethető volt (nb. Milestone Institute megemlítendően jó minőségű programmal hasonló modellben)

o             – Jövőt Építők Generációja (JÉG) Egyesület: Nyitott gondolkodású fiatalok csoportja, akik fejlődni és hasznos dolgokat építeni akarnak. Az egyesület középiskolásoknak szánt képzésén kezdtem 2016-ban, most is aktív tag vagyok. Kiemelkedően hasznos szerintem a kihívás rendszer amit működtet az egyesület: Ez egy 10 lépéses tehetség- és szakmai fejlődést célzó kihívás sorozat melyet minden tag el kell végezzen az évek során. Szakmai önéletrajz írástól indulva, egy általunk választott témában való kutatás és disszertáció írásig terjed.”

„Our Passion, Our Future, Our Talents”

Reflecting on the subtitle of the event, I thought of the following: As talented young people, we have a passion to learn, and build our talent and a better future. As a result, we are ambassadors and examples of our country’s talent at home and anywhere worldwide.

It’s the talents who build the future and enhance the international reputation of a country. Scientists from Hungary enjoy a great reputation in Cambridge and Hungarian mathematicians are regarded as geniuses. Talent care is essential for the development and fufilment of talent   and it has a multiplying effect on opportunities and results. In my development, programs expanding my field of interest and providing an opportunity for progress have also played a central role.

In my opinion, the most important talent related programs are the ones which recognise, develop and help in the progress of talented young people. Without trying to give an exhaustive lsit, i would like to mention some programs in Hungary which i had participated in and which had been valuable and useful for me so far during my career. 

  • Preparatory camps for international academic competitions:
  • – IJSO (International Junior Science Olympiad)
  • – IChO (International Chemistry Olympiad) and qualifying round for the Mengyelejev Nemzetközi Kémia Olimpia as well
  • – IChTo (International Chemistry Tournament)

In addition to helping in preparing for the competition, these are also qualifying rounds as well, which means they are open to a wider group and and provide an opportunity for progress for many students who wish to study in the top league. These programs open new paths for students who can discover which direction they can develop in, and how they can enhance their talents in the future. Furthermore, students can also meet other talented young people with a similar field of interest and of a similar age, formig long term friendships, which also help in their progress.

In ninth grade, I studied biology, physics and chemistry at the IJSO prep course, which in certain regards exceeded the requirements of subsequent years in secondary school. I had attended IJSO prep courses four times, where we were given university level tuition in chemistry, which strengthened my interest and encouraged me to study natural sciences, while providing useful background knowledge for my university years. I also had the opportunity to attend the IChO competition on two occasions, and the Mendeleyev International Chemistry Olympics three times following four qualifying rounds serving my preparation. Finally, I would like to mention IChTo, which is an English language debate competition for teams in chemistry, the first of which we prepared for and entered in my last year to test our knowledge.

Participation, a good result and a good experience all motivated me in organising a preparatory and qualifying program in Hungary after competing on a self-organised basis for the first time.  I participated as a university student, . Egyetemistaként szakmai felkészítőként és zsűri-vezetőként vegyek részt.

Apart from professional knowledge, teamwork and rhetorical skills are also required here, which are developed during practice, preparation and competition.  Moreover, as all this is done in English, it helps in preparing talented students for performing in international competitions, finding English language sources and understanding scientific research publications from all over the world.

Finally, I would like to provide a short list of some programs and opportunities, whichh had been useful for me and in my opinion had also helped in the progress of many students:

  • – summer research camps: MFA summer school, AKI Kíváncsi Kémikus (MTA-TTK). These provide an opportunity to get a taste of scientific research, and to spend a week with researchers in the summer.
  • – NFTÖ scholarships: these provided financial support for development in  the field of talent, even during university years, allowing us to buy helpful tools for studying without the limitations of the family budget
  • – Engame Akadémia: this allowed me learn English and prepare for international education. In spite of operating as a business organisation, they provided scholarships for talented young people, including me, making the program affordable (the nb. Milestone Institute also deserves mention with a similar model and a high-quality program)

– the Jövőt Építők Generációja (JÉG) Egyesület: a group of open-minded young people, who want to develop and build useful things. At first, I joined the course organised by the club for secondary school students in 2016 and I am still an active member. In my opinion, the challenge system operated by the club is exceptionally useful: This is a 10-stage series of challenges aimed at developing talent and professional knowledge, which all members must complete over the years.   It includes many things from writing a professional CV to researching a topic of our choice and writing a thesis.”

Kiállítók