Menü Bezárás

Sinka Edit

A Nemzeti Tehetség Központ munkatársa, a Tehetségek Magyarországa című projekt mérésekkel és kutatásokkal foglalkozó módszertani csoportjának vezetője. Közel húsz éve vesz részt a magyar közoktatási rendszer fejlesztésében, tapasztalatai többségét a fejlesztéseket megalapozó kutatások végzése és vezetése adja, jártas mind a kvantitatív, mind a kvalitatív módszertanban, de gyakorlata van fejlesztési projektek monitorozásában és értékelésében is. Többször dolgozott nemzetközi projektekben, a tanulói eredményességgel kapcsolatos kutatások és fejlesztések állnak hozzá közel. 

Edit Sinka is an associate of the National Talent Center and the manager of the methodological group of the Tehetségek Magyarországa (Hungary of Talents) project. She has been actively improving Hungary’s public education system for almost twenty years with an experience that was gained from researches. She is experienced both in qualitative and quantitative methodologies and in project monitoring and assessment as well. She has worked in several international projects and she excels in researches and developments related to student efficiency

“A tehetséggondozás szerteágazó területéről hozzám legközelebb azok a témák állnak, amelyek a tehetségazonosítással foglalkoznak – akár elméleti, akár gyakorlati szinten. A tehetségazonosítás ugyanis egy jelentős eszköz ahhoz, hogy a tehetségvesztés ellen tenni tudjunk. Tehetségvesztés alatt nem csak azt kell értenünk, ha egy tehetséges fiatal elkallódik, és így tehetségét nem tudja kibontakoztatni, hanem szembesülnünk kell azzal a problémakörrel is, hogy valakiről nem derül ki az, hogy tehetségpotenciál rejtőzik benne. Ez is tehetségvesztés, ami nem csak az egyénnek, a fiatalnak és családjának jelent veszteséget, egy lehetőség elvesztését egy sikeres(ebb) életre, de a szűkebb és tágabb közösség számára is. Munkahelyemen, a budapesti Nemzeti Tehetség Központban a tehetségazonosítással kezdődő, majd a tehetséggondozás feltételeit kutató, illetve a szakembereket támogató munkát is végzünk, amellett, hogy természetesen a kiemelkedő képességű fiatalokat közvetlenül is segítjük. Hiszem, hogy a legjobb esélye egy fiatalnak a saját környezetében van arra, hogy tehetségét felfedezzék és segítsék kibontakozni. Ám ahhoz, hogy ez megtörténjen, a családját és a pedagógusait támogatnunk kell, tudással és eszközökkel egyaránt.”

“Looking at the diverse fields of talent care, the areas which are the closest to me are the ones related to identifying talent – both in theory and in practice. Identifying talent is an important tool for preventing the talent loss. By the loss of talent, we not only mean losing someone who’s talent is already known and thus being unable to fully develop their talents, but we must also address the problems of failing to identify potential talent in people. This is also a form of losing talent, which is not only a loss for the talented individuals and their families of an opportunity for leading a more successful life, but it’s a loss for their tighter and wider communities as well. At my workplace, the National Talent Center in Budapest, we perform tasks beginning with identifying talent, then we research the conditions required for talent care and for supporting experts, in addition to providing direct assistance for exceptionally talented young people, of course. I believe that that young people have the best chance of having their talent recognized and for receiving support to develop it in their own environment. However, in order to make this happen, we need to support their families and educators with knowledge and tools as well.”

Kiállítók