Menü Bezárás

Prof. Dr. Heidrun Stöger

Prof. Dr. Heidrun Stöger a németországi Regensburgi Egyetem neveléstudománnyal foglalkozó professzora, az Iskolakutatás, Iskolafejlesztés és -értékelés Tanszék vezetője. Az International Research Association for Talent Development and Excellence (Nemzetközi Tehetségfejlesztési és Kiválósági Kutatási Szövetség – IRATDE) alelnöke. Tagja továbbá a német Talent Development folyóirat szerkesztőbizottságának; 2007 és 2014 között ő volt a High Ability Studies főszerkesztője. Több mint 250 cikket, fejezetet és könyvet jegyez a tehetség, önszabályozó tanulás, motiváció, finommotoros készségek és a tanárképzés területén. Több tehetségkutatással és a tehetségek oktatásával foglalkozó országos és nemzetközi tudományos testület és szakértőbizottság tagja. Dr. Albert Ziegler professzorral együtt a CyberMentor, egy tehetséges lányoknak szóló online mentorálóprogram társalapítója. Ezen felül ő felel a Globális Tehetség Mentorálás programért is, ami a Hamdan Foundation of Distinguished Academic Performance nemzetközi hosszútávú mentorprogramja kiemelkedő STEM tehetségek számára.

Prof. Dr. Heidrun Stoeger is full professor for educational sciences at the University of Regensburg in Germany. She holds the Chair for School Research, School Development, and Evaluation. She is vice president of the International Research Association for Talent Development and Excellence (IRATDE). She is also a member of the editorial board of the German-language journal Talent Development and served from 2007 to 2014 as editor in chief of High Ability Studies. Dr. Stoeger has published more than 250 articles, chapters, and books on giftedness, self-regulated learning, motivation, fine-motor skills, and teacher education. She is a member of several national and international scientific boards and expert commissions in the field of giftedness research and gifted education. Together with Prof. Drs. Albert Ziegler, she is co-founder and head of CyberMentor, an online mentoring program for gifted girls. She also is director of Global Talent Mentoring, an international long-term mentoring program for outstanding STEM talents of the Hamdan Foundation of Distinguished Academic Performance.

“Különböző oktatási kezdeményezések és kutatások kapcsán több tehetséges diákkal is dolgoztam és tanulmányoztam az oktatási szükségleteiket. Kollégámmal, Albert Zieglerrel közösen mindenre kitérő tervet készítettünk az Egyesült Arab Emirátusoknak. Egy országon belüli tehetségazonosításra irányuló projekt során különböző eszközöket fejlesztettünk ki az Emirátusok számára. Ezek az eszközök egy olyan nemzeti szintű tehetségfelismerést jelentenek, amelyhez tartozik egy diagnosztikai keretrendszer, ami a tehetség profiljuk alapján megfelelő szolgáltatásokkal párosítja a diákokat és ami az államnak lehetőséget nyújt a támogatásra érdemesek felkarolásához. Jelenleg több különböző mentorprogramon is dolgozom. Ezek közül néhány továbbra is együttműködésben valósul meg Albert Zieglerrel. A CyberMentorban például, ami egy közös online mentor projektünk, 16 éve folytatunk folyamatos kutatást. A CyberMentor keretein belül akár 800 lány is kaphat egyszerre támogatást a STEM tanulmányaihoz egy csak tagoknak szóló online felületen, ami mentorálást, kapcsolatépítést és projekteket biztosít nekik. A program célja, hogy a lányokat érdekelje a STEM. Egy másik projektben, melynek neve Individualization Through Mentoring, országszerte több német középiskolával dolgozunk együtt, hogy megfelelő oktatási támogatást nyújtsunk a kiemelkedően motivált diákoknak különböző tantárgyakban (pl. történelem, fizika). Utóbbi projektben a mentorok specifikus képesítéssel rendelkező tanárok, akik a saját iskolájuk önkéntesei, mentoráltjaikkal hetente találkoznak. Harmadik mentorprogramunkban, a Global Talent Mentoringban világszerte több intézmény vesz részt. A partner intézetek kiemelkedő STEM tehetségeket jelölnek az országukból. Még egy kör versengés után a legnagyobb tehetségeket felvesszük az online mentor programunkba akár tíz évre is. Egy csak tagoknak szóló felületen jól megalapozott hitelességű szakértőktől (például professzorok vagy tudósok, akik magáncégek kutatásaiban és fejlesztéseiben vesznek részt) kapnak mentorálást és lehetőségeket kapcsolatépítésre és különböző lehetőségeket együttműködésekre. A Dubai-i Hamdan Foundation for Distinguished Academic Performance-nek és a több mint 30 résztvevő ország mentorainak pro bono támogatásából eredően ingyenesen tudjuk a mentoráltaknak biztosítani a szolgáltatást és lehetőségünk nyílik így támogatni és kutatni őket ahogy bimbózó tehetségüket kiválósággá és iránymutató innovációvá fejlesztik a rájuk vonatkozó területeken. A fiatal tehetségekkel való közös munka és a sikeres tehetséggondozás rendszerszerű kutatása soha nem vall kudarcot abban, hogy meglepjen. Még két a szakmában eltöltött évtized után is teljesen elképesztenek az emberek és a kutatások.”

“Through various educational initiatives and research projects, I have worked with gifted students and studied their educational needs. My colleague Albert Ziegler and I wrote a master plan for gifted education research and practice for the United Arab Emirates. In a research project focused on gifted identification and support in the United Arab Emirates (UAE), we developed diagnostic instruments for the country. The instruments facilitate a national selection of the most gifted pupils, include a diagnostic framework for providing appropriate gifted-education services for the identified youths according to their individual talent profiles, and allow the country to match worthy youths with available gifted education programs.

I am currently working on various mentoring programs. Some of this work continues to be in the form of collaborations with Albert Ziegler. We have been conducting mentoring research with our online mentoring program CyberMentor for 16 years, for example. In CyberMentor, up to 800 girls receive STEM-focused educational support via a members-only online platform that offers them mentoring, networking, and projects. The program goal is to get girls excited about STEM. In another project, Individualization Through Mentoring, we are working with secondary schools across Germany to provide supplementary educational support for highly motivated pupils in a range of subjects (e.g., history, physics). In the latter project, the mentors are teachers with subject-specific teaching credentials volunteering at their respective schools. They meet with their mentees on a weekly basis. In our third mentoring program, Global Talent Mentoring, we are working with institutions from around the world. The partner institutions nominate outstanding STEM talents in their respective countries. After an additional round of competitive applications, the strongest applicants are accepted into the online mentoring program as mentees for up to ten years. Via a members-only online platform, the mentees receive mentoring from an established expert (e.g., professors, scientists working in corporate R&D) and are provided with various networking and collaboration opportunities. Thanks to the Hamdan Foundation for Distinguished Academic Performance (Dubai) and the pro bono support of mentors in more than 30 countries, we are able to provide the program free of charge to all mentees and thereby to support and research them as they cultivate their budding talents into excellence and transformative innovations within their respective talent domains. Working with young talents and systematically researching successful talent support never cease to amaze and inspire me. Even after two decades in the field, I remain completely fascinated with the people and the research.”

Kiállítók