Menü Bezárás

Langerné Victor Katalin

Langerné Victor Katalin hosszú évek óta áll ki elkötelezetten hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásáért. Irányítása és felügyelete alatt számos innovációs program indult el, mivel a felzárkóztatás keretében nemcsak a szegénység ellen, hanem az esélyteremtés mellett foglal állást. Számos sport, kulturális, oktatási program fűződik a nevéhez. Folyamatos párbeszédet folytat a roma szakkollégiumok szakmai és szervezeti fejlesztési lehetőségeiről, elkötelezett támogatója a roma kultúrának és a roma nyelvoktatásnak. A Balázs Jánosdíj megálmodója, amely roma művészeket, tehetségeket, kiemelkedő eredményeket díjaz. Számos olyan civil és egyházi szervezet kezdeményezését karolta fel, amelyek mára kiterjedt roma tehetségprogramokat valósítanak meg. Például Szimfónia Program, roma női programok, szakkollégiumi hálózat kiépítése, Tanoda Hálózat és a Tanoda Olimpia. A roma tehetségek számára ösztöndíjprogramokat hoztak létre felügyelete és támogatása mellett, például Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj, Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj. 2020-ig a Snétberger Központ felügyelőbizottsági elnöke.  

Katalin Victor is the Deputy State Secretary for Social Mobility. She has been working to allow the social mobility of disadvantaged groups and many innovative programmes launched under her leadership as she not only works against poverty but for creating opportunities too. She is related to several sports, cultural and educational programmes and continuously takes part in the public discourse about the potential to improve Roma educational institutes and organisations and she is a supporter of Roma language education and culture. The Balázs János Award, which is for Roma artists, talents and other outstanding results, is her brainchild and she also supported countless civil and parochial organisations, such as the Szimfónia Program, Roma programmes for females, and educational programmes like the Tanoda Hálózat (Tanoda Chain) and Tanoda Olimpia (Tanoda Olympics). She also took part in creating scholarships for Roma talents, for example the Útravaló Ösztöndíjprogram (Alms Scholarship), Út a diplomához ösztöndíj (Road to a Degree Scholarship), Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (Roma National Scholarship). Until 2020 she was the head of the Supervisory Board at the Snétberger Music Talent Center. 

“A tehetséget minden nap gondozni kell, hogy annak a kibontakoztatása közös öröm legyen és ne személyes teher.

A tehetséggondozás folyamata összefogást jelent, felelősségvállalást a hátrányos helyzetű emberekért.

Közoktatási, esélyegyenlőségi szakértő, fejlesztőpedagógus. Hivatásának és személyes ügyének tekinti a szociálisan rászorulók felzárkózását. 5 gyermekes családanya, a Családokért Felelős Miniszter által adományozott Családokért díj birtokosa.

Legfontosabb eredményei közé sorolja a felzárkózás 3 alappillérének, a Biztos Kezdet Gyerekházaknak, a Tanodák rendszerének és a Keresztény Roma Szakkollégiumok Hálózatának megerősítését azzal, hogy uniós finanszírozású programból hazai támogatású szolgáltatássá sikerült alakítani, ezzel hosszútávú segítséget nyújtva a rászoruló gyerekeknek, fiataloknak.”

“Talent must be cared for every day so that its development is a source of joy for all, rather than a personal burden.

The process of talent care means joining forces and taking responsibility for underprivileged people.

She is an expert in the field of equality of opportunity and public education, development educator. She regards it her profession and personal mission to help in upgrading underprivileged people. She is a mother of five and has received the Prize for Families from the Minister of Families.

She believes that among her most important achievements is the strengthening of the 3 pillars of upgrading – the Sure Start Children’s Homes, the system of Tanodas (Special Schools) and the Network of Christian Roma Vocational Boarding Schools, by succeeding in the conversion of this EU funded program into a locally funded service, thus providing help for underprivileged children and young people in the long term.”

Kiállítók