Menü Bezárás

Kollár László Péter

Kollár László Péter mérnök, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Karának egyetemi tanára.

A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett diplomát 1982-ben. 1983-ban a BME Vasbetonszerkezetek Tanszékén ösztöndíjas lett. 1986-tól tanársegéd, majd az egyetemi karriert végigjárva, 1997-ben vette át egyetemi tanári kinevezését. 2015 és 2017 között a BME rektorhelyettese volt. 1990 őszétől három éven át a Stanford Egyetem Repülőmérnöki Karán dolgozott, 1997–98-ban a Stanford Egyetem Építőmérnöki Karán vendégprofesszor.

1987-ben lett a műszaki tudomány kandidátusa, majd 1995-ben a műszaki tudomány doktora. 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává választották. 2012 óta az Academia Europaea tagja. 2017–2020 között az MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnöke. Tudományszervezői tevékenységéért 2008-ban Ipolyi Arnold-díjat, tudományos eredményeiért 2015-ben Széchenyi-díjat kapott.

2002 és 2008 között az MTA Szilárd Testek Mechanikája Bizottságának elnöke, a Földrengési Bizottság tagja és titkára volt. Tagja az International Journal of Reinforced Plastics and Composites, az International Journal of Composite Materials és a Journal of Computational and Applied Mechanics folyóiratok szerkesztőbizottságának. 2008-tól a European Society for Composite Materials alelnöki, majd 2010 és 2012 között a szervezet elnöki tisztét töltötte be.

Hat éven át az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Műszaki és Természettudományi Kollégiumának elnöke, majd öt éven át, 2014-ig az OTKA Bizottság elnöke volt.

Kutatási területe a tartószerkezetek, a műanyag szerkezetek, ezek mechanikája és a kompozitok. Nevéhez fűződik a magas házak viselkedésének modellezésére kialakított azon módszer, amelyet a stabilitás- és földrengésvizsgálatok során alkalmaznak, továbbá számos szerkezeti, illetve kompozitkérdés megoldása: az általánosan anizotróp vastag hengerek stabilitás-, valamint szilárdságvizsgálata és a kompozitban (szerkezetrészben) keletkező gyártási feszültségek és alakváltozások meghatározása. Az útvonal-engedélyezéshez szükséges, a házak teherbírását mutató közelítő számításra kialakított egy megfelelő modellt, arra algoritmust és az ezt feldolgozni képes számítógépes programot fejlesztett. Különösen érdekes kutatási területe a sílécek és a sízés műszaki vizsgálata.

Mr. László Péter Kollár is a civil engineer, academician, Secretary General of the Hungarian Academy of Sciences and professor at the Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Engineering.

He received his degree from the Budapest University of Technology and Economics in Civil Engineering in 1982. He joined the faculty of his alma mater where he obtained his habilitation in 1997. He was Vice President of the university from 2015 to 2017. He has also served as Visiting Professor in the Department of Aeronautics and Astronautics and in the Department of Civil Engineering at Stanford University.

He earned his CSs in 1986 and his DSc in 1995 at the Hungarian Academy of Sciences (MTA), became a corresponding member in 2001 and was elected a full member of MTA in 2007. He has been a member of Academia Europaea since 2012. He was President of MTA’s Section of Engineering Sciences between 2017 and 2020. In 2008 he won the Ipolyi Arnold Award for his contribution to scientific research management and was awarded the Széchenyi Prize in 2015 for his scientific career.

From 2002 to 2008 he served as President of MTA’s Committee of Solid Mechanics. He is a member of the editorial board of the International Journal of Reinforced Plastics and Composites, the International Journal of Composite Materials and the Journal of Computational and Applied Mechanics. Starting from 2008 he was Vice President, then from 2010 to 2012, President of the “European Society for Composite Materials”.

He served as President of the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) for five years until 2014.

His main areas of research are composites, earthquake engineering and structures.

Kiállítók