Menü Bezárás

Gergely Bence

“Hazánkban a legfontosabb tehetséggondozó program a Nemzeti Tehetség Központ, mivel a legnagyobb hatású, munkát egyértelműen ők végzik. Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy a kisebb települések tehetséggondozó programjai is elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tehetséget időben felfedezzék és foglalkozzanak vele. Ezért szeretném kiemelni alma materem tehetséggondozó programját a Bonyhádi Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítványt. Ennek segítségével egy olyan kis településről, mint Bonyhád eljuthattunk, azokra a versenyekre, ahova a nagy múltú speciális matematika képzésű iskolák, mint a Fazekas vagy a Radnóti.

A tehetséggondozás és a tehetségek számomra két dolog miatt különösen fontos. A mentorom Takács Szabolcs mindig azt mondta, hogy a tehetséggondozás olyan feladat, amelyből a segítő nem profitál közvetetten és nem is profitálhat. Mindössze annyi a feladata, hogy rábírja a tehetséges diákot arra, hogy adja tovább a tudását legalább egy következő tehetséges diáknak. Így személyes küldetésemnek vélem, hogy a megszerzett tudást továbbadjam, ezzel beteljesítve azt, amit Szabolcs mondott. A második ok pedig az, hogy vannak olyan tehetséges diákok, akik a szociális hátterük miatt valamennyire hátrányból indulnak. Személyes tapasztalatom alapján is megerősíthetem, hogy vidéki középosztályú családból származó gyerekként rögös és nehéz volt az út ahhoz, hogy eljussak a világ egyik legjobb egyeteméig. Így, ha már csak egy kicsivel tudom könnyebbé tenni ezt a rögös utat a diákoknak, akkor már megérte minden fáradalom.”

“The most important talent care program in our country is the National Talent Centre, as they are the ones who definitely do the work producing the greatest impact. At the same time, I would like to point out that the talent care programs operated by smaller municipalities are also essential for discovering and developing talents in time. This is why I would like to pay tribute to the talent care program of my alma mater, the Bonyhád Matematical Talent Care Foundation. Coming from a small town like Bonyhád, this helped us in participating in the same competitions where schools with a long tradition of special mathematical courses like Fazekas, or Radnóti competed.

Talent care and talents are especially important to me for two reasons. My mentor, Mr. Szabolcs Takács has always told me that talent care is a task from which the mentor does not and cannot profit, not even indirectly. The mentor’s one and only task is to convince the talent to forward his or her knowledge to at least one other talented student. This way, I consider it a personal mission to forward my knowledge and do as Szabolcs said. The second reason is that there are some talented students who start in disadvantage because of their social backgrounds. Knowing my personal experiences, I can confirm that it was a difficult journey to get to one of the world’s best universities as a countryside middle class child. Therefore, if I can make it a bit less difficult for other students like me, all of the struggle is worth it.”

Kiállítók