Menü Bezárás

Fuszek Csilla

Fuszek Csilla évtizedek óta foglalkozik a tehetséggondozással, tanárként, minisztériumi tisztségviselőként, alapítvány vagy civil szervezet munkatársaként. A tehetséggondozás nemzetközi vérkeringésében is évtizedek óta dolgozik, már a 2006-ban Magyarországon szervezett első nagy tehetséggondozó konferencia szervezésének is egyik motorja volt. A MATEHETSZ és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájában kezdetek óta tevékenykedik, a külkapcsolati munkacsoport vezetőjeként. Időt és energiát nem kímélve eleget tesz nemzetközi meghívásoknak, konferenciákon, műhelybeszélgetéseken vesz részt, sokszor hétvégéit is az ügynek szentelve. Fuszek Csilla minden tekintetben elkötelezett a magyar és az európai tehetségügy mellett, számos funkciót töltött és tölt be. Eredményes tevékenysége példaértékű lehet a tehetséggondozás nemzetközi résztvevőinek és hazai képviselőinek egyaránt. 

Csilla Fuszek is the director of European Talent Centre Budapest. She has been a teacher, talent care expert, ministerial officer and civil organisation associate for decades, in fact she was one of the main organisers of the first conference about talent care in Hungary in 2006. She is known internationally for being a foreign affairs leader of MATEHETSZ and the National Talent Support Council. She constantly takes part in conferences, panel discussions and similar errands for talent care, no matter if it is day or night and weekdays or weekends. She is committed to Hungarian and European talent care in all regards and she has taken several different roles in several different organisations related to the matter. Her activity is a prime example for local and foreign experts as well on how to stand up for talent care. 

“A magyarországi tehetségnevelés a köznevelés, a felsőoktatás és a civil szférában egyaránt komoly hagyományokkal rendelkezik. A különböző fenntartású intézményeinkben a tehetséggondozó programok, illetve a tehetséggondozó és támogató tevékenységek (provisions) széles skálája található meg, ez önmagában is egy nagy kincs egy országban. Többek között fontosnak és egyedinek tartom, hogy külön tehetséggondozó tantervvel működhetnek nálunk középiskolai tagozatok, pl. emelt szintű matematika tagozatos osztályok, hogy a magas szintű zenei tehetségnevelés közel mindenki számára elérhető és megfizethető. A köznevelés területén kiemelkedő a 20 éve működő Arany János Tehetséggondozó Program, mely hátrányos helyzetű diákok tehetségfejlesztésére tervezett, épít a Programban résztvevő intézmények önfejlesztő kapacitására és a szakértőkön keresztül a legújabb kutatási eredményekre. A Programot vizsgáló tanulmányok alapján látható, hogy az AJ Program jelentősen hozzájárult a hazai társadalmi mobilitáshoz. Külön kiemelendő a Nemzeti Tehetség Program (ami tekinthető nemzeti startégiának) és annak finanszírozási struktúrája is, mely méltán irigylésre méltó az európai tehetségtámogató struktúrák között. Még korai erről bármit is mondani, de nagy potenciált látok az MCC tehetséggondozással kapcsolatos kutató tevékenységeinek terveiben is.

Hozzájárulni – bármilyen módon – egy tehetséges ember fejlesztéséhez, érdeklődésének felkeltéséhez, egy darabig elkísérni a kiválóság felé vezető úton minden esetben egy-egy újabb csoda, amivel nem lehet betelni. Nagyon érdekel, hogy ebben a folyamatban melyek lehetnek a leghatékonyabb segítő tényezők.

Az elmúlt 15 évből külön kiemelném a Matehetsz úttörő tevékenységét a hálózatépítés területén, ennek a tevékenységének a hatása nem csak a hazai tehetségbarát társadalomhoz és a Nemzeti Tehetség Program létrejöttéhez járult hozzá, hanem az európai tehetségtámogatás számára is újat tudott adni, egy igazi 21. sz. modern elképzelés, ami végső soron a tehetségről való tudományos gondolkodásra is hatással tudott lenni. Úttörő jellegű volt benne, hogy hasonló értékűnek ismerte el a közoktatásban és a felsőoktatásban meglévő programok mellett a civil programokat is. Törekedett ezeknek a programoknak a közös platformon történő megjelenítésére, átláthatóságára, végsősoron az egy-egy diákot körbe vevő környezetben található tevékenységének összehangolására és átjárhatóságára. Szerintem ez a 21. századi magyar tehetségtámogató tevékenységek közül európai szinten az egyik legjelentősebb. Külön megemlítendő a Matehetsz szerepe az Európai Tehetségtámogató Hálózat létrejöttében és annak stratégiai fejlesztésében. Ez a Hálózat szerte Európában strukturális változásokat indukált a tehetségtámogatás terén, számos európai kutató, tehetséggondozó szakember hálás szívvel gondol a magyar kormány (az NTP) folyamatos, ez irányú támogató tevékenységére.”

“Hungarian talent support has considerable traditions in both public and higher education and in the civil sphere. The fact that our institutions (of various ownerships) offer an extensive range of talent support programmes and talent care and support activities is a great national asset in itself. I consider it important and also a unique feature that special secondary-school programmes (special classes) can operate with their specific talent support curricula e.g. advanced mathematics programmes. It is also important that through our music school system advanced musical talent development is accessible and affordable to almost all. The Arany János Talent Support Programme (AJTP), active for 20 years in the field of public education, is an outstanding effort designed specifically to provide talent support to disadvantaged students that relies on the self-development capacities of the institutions involved in the programme and on the most recent research results mediated by its experts. Studies of the Programme have demonstrated the substantial contribution of the AJTP to social mobility in Hungary. Special emphasis must be given to the National Talent Programme (basically the relevant national strategy) and its financing structure, envied with good reason by those operating under other European talent support structures. I also see great potential in the talent-support-related research activities of the MCC, but it would be too early to say anything more about this.

To contribute – in any way – to the development of a talented individual, to arousing his interest and accompanying him along the way to excellence, is always a miracle you cannot have enough of. I am most interested in what could be the most effective helping factors, drivers, in this process.

Considering the past 15 years, I would underline in particular the pioneering networking activity of the Association of Hungarian Talent Support Organisations (MATEHETSZ) that has not only contributed to the achievement of a talent-friendly society in Hungary, and to the codification of the National Talent Programme, but could also offer something new, a real 21st century concept of relevance also for scientific thinking on talent, to European talent support. Another of its pioneering aspects was to recognise that non-governmental programmes were of similar importance to those in public and higher education. It strove to bring these programmes to a common platform, to ensure their transparency and, ultimately, to the coordination and interoperability of all potential activities accessible for a given student. At European level, I consider this one of the most significant Hungarian talent support activities of the 21st century. Also note the role of MATEHETSZ in the establishment of the European Talent Support Network (ETSN) and in its strategic development. This Network has induced structural changes in talent support all over Europe, and many European researchers and talent support professionals are most grateful for the relevant continuous assistance of the Hungarian government (the NTP).”

Országok

Kiállítók