Menü Bezárás

dr. Szalai Zoltán

Egyetemi tanulmányait Budapesten, Pécsett és Heidelbergben folytatta, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és nyelvtanári végzettségét az ELTE-n, az emberi erőforrás tanácsadói mesterszakos diplomáját pedig a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Doktori fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – summa cum laude minősítéssel – 2016-ban szerezte meg. Az oktatás területén is tevékenykedik, valamint számos magyar, német és angol nyelvű könyv és tanulmány szerkesztője és szerzője

Dr. Zoltán Szalai is the headmaster of Mathias Corvinus Collegium. He studied in Budapest, Pécs and Heidelberg, received his degree in German and Literature from ELTE and his master’s degree in Human Capacity Advising from the University of Pécs. He also did his Ph.D. in Eötvös Loránd University with a summa cum laude distinction in 2016. He actively takes part in several fields of education and he is the author of several books and essays both in Hungarian, in German and in English.

“A tehetséggondozás mindannyiunk közös érdeke, hiszen az ország szellemi és gazdasági fejlődése nagyban támaszkodik a jól képzett emberi erőforrásra. A tehetséges diákok multidiszciplináris képzéséhez olyan tudományos műhelyekre van szükség, ahol a kiemelkedő képességű diákok szociális, társadalmi és gazdasági hátterüktől függetlenül megkapják azokat a lehetőségeket, melyek tehetségük minél alaposabb csiszolásához szükséges. Elengedhetetlen, hogy magasan képzett hazai és nemzetközi oktatói gárda adja át számukra a tudást, ugyanakkor hozzájuk hasonlóan szorgalmas, törekvő hallgatókkal dolgozhatnak és gondolkodhatnak együtt.”

“Talent care is our mutual interest as the country’s intellectual and economic growth is highly dependent on well-educated human capacities. For the multidisciplinary education of talented students there is a need for academic institutions where students can get the opportunities to develop their talents with no dependence on their social and financial backgrounds. It is necessary to have a well-educated professional staff with members both local and international members but at the same time there have to be peers who are equally hard-working and ambitious so the students can be a match for each other as well.”

Országok

Kiállítók