Menü Bezárás

dr. Papp Zsófia

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem elvégzését követően banki, európai uniós és nemzetközi jogi területen dolgozott, majd a Magyar Igazságügyi Akadémia nemzetközi kapcsolatok osztályát vezette. 

A Nemzeti Tehetség Központ csapatához 2019 szeptemberében csatlakozott, 2021-április 15-e óta ügyvezetőként áll a Központ élén. 

A korábbi évek eredményeit elismerve és arra alapozva a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit és a tehetségsegítő tevékenység által teremtett lehetőségeket és programokat tekinti a folytatás, így saját munkája kiindulópontjának. 

Részt vett a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram keretrendszerének kidolgozásában és 2021-ben instruktorként segített a győztesek kiválasztásában.  

Irányítása alatt valósul meg jelenleg a Stipendium Peregrinum, a Talentum Hungaricum, a Bonis Bona díj és annak átadása, a Tehetségek Magyarországa és számos más tehetséggondozó program lebonyolítása

Dr. Zsófia Papp is the Managing Director of National Talent Center. After graduating from Pázmány Péter Catholic university, she worked in banking in European Union law and international law. After then, she was the leader of Hungarian Academy of Justice’s international relations department. 

She joined National Talent Center in September 2019 and she has been its Managing Director since 15 April, 2021. 

Due to the results of prior years and based on those she sees the National Talent Programme’s goals and activities as her way and the way to continue as well. 

She took part in the creation of the Stipendium Peregrinum scholarship and in 2021 she was a #STIPI instructor too. 

As the leader of NTC, she is responsible for the Stipendium Peregrinum, Talentum Hungaricum, Bonis Bona Award, Tehetségek Magyarországa (Hungary of Talents) an

“A tehetséggondozásnak Magyarországon évszázados, komoly hagyományai vannak, amelyek az elmúlt években még előremutatóbb változásokat hoztak, látható és érzékelhető eredményekkel ezen a területen. Ez a Nemzeti Tehetség Program létrehozásának is köszönhető, amivel egy olyan rendszer épült ki az elmúlt tíz évben hazánkban, amely nemzetközi szinten is példaértékű. Magyarországon a tehetséggondozás nemzeti ügy!

Nekem is személyes szívügyem a téma, mert tudom, hogy a tehetség gondozása milyen összetett feladatot jelent, odafigyelést és összehangolást kíván a szülők, a család és a szűkebb környezet részéről.

A Nemzeti Tehetség Központ a magyar tehetséggondozás kiemelt, állami tulajdonú intézményi szereplője, ahol egyszerre foglalkozunk a tehetséges fiatalok felismerésével, támogatásával, valamint az őket és a tehetséget felismerő szakemberek képzésével, elismerésével. A Központunk tevékenységei között elérhető különböző ösztöndíjak és programok által nemcsak támogatjuk a tehetséges fiatalokat, hanem lehetőséget is biztosítunk a kapcsolatépítésekre, önszerveződésre, a társadalmi felelősségvállalásuk erősítésére. Programjaink között számos olyan hazai megoldás született már, amelyek világszínvonalon is útmutatók lehetnek a tehetséggondozás szempontjából.

Ilyen a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramunk, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere: a magyar kormány segítségével jelenleg 47-en tanulnak már a legrangosabb külföldi egyetemeken, úgy, hogy a tanulmányi évük egészére teljes körű finanszírozást biztosítunk, és ebbe beletartozik például a tandíj, a megélhetési költségek, a szállás, a tankönyvek díja is. Ezek együttesen egy évre akár 15-20 millió forintot is jelentenek, ami óriási segítség egy külföldre induló diáknak. Az ösztöndíj, azon kiemelkedő tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire készülnek felvételizni, és akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat tanulmányaikat követően hasznosítani fogják Magyarországon. A külföldön megszerzett tudás révén a világ legfontosabb szakmai és tudományos műhelyeiből olyan speciális tudás áramlik az országba, amely jelentős hozzáadott értéket teremt a hazai munkaerőpiac, kutatás-fejlesztés és a kultúra területén. Büszkék vagyunk rá, hogy elkötelezett segítőként kiváló és hiteles személyiségek, kivételes tudású személyek csatlakoztak a programhoz instruktorként és segítették a fiatalokat a kiválasztási folyamat során.

Ezek a fiatalok viszik Magyarország hírét a világban. A jövő kulcsa, nemzeti vagyon ők. A ma ígéretei pedig – ha kellő módon odafigyelünk rájuk – a jövőnk, nemzetünk nagyjai lesznek! Figyelünk rájuk és segítsük őket!”

Talent care in Hungary has centuries worth of history which in recent years have yielded even more promising changes, with visible and tangible results in this field. This is partly a result of the establishment of the National Talent Program, which has brought about a system in Hungary in the past decade that can serve as an example internationally. Talent care is a national cause in Hungary!

It is also very close to my heart personally because I know how complex a task talent care can be requiring attention and coordination between parents, families and the immediate environment of talents.

The National Talent Centre is the dominant, state owned institution for talent care where we are active in identifying talented young people, supporting them as well as in training and rewarding the experts identifying them and their talents. The various scholarships and programs accessible through the Centre not only serve to support talented young people, but also provide an opportunity for building contacts, self-organisation, and for strengthening their social responsibility. Among our programs, we have seen numerous local solutions, which may serve as examples to be followed even globally in talent care.

One of these is the Stipendum Peregrinum scholarship program, which has been one of our greatest successes in recent years. With the help of the Hungarian government, we have 47 students studying at the most prestigious foreign universities currently, with all their expenses covered throughout the year, including tuition fees, living expenses, accommodation, and books. These costs may amount to HUF 15-20 million annually, which is a huge help for a student relocating to a foreign country. This scholarship is intended for exceptional talents, who have the knowledge and abilities to gain admission to the most prestigious universities in the world, and who undertake to utilise the knowledge acquired in Hungary following the conclusion of their studies. By means of the knowledge acquired abroad, special skills are brought to the country from the leading professional and scientific workshops of the world, which generate substantial added value in the local labour market, research and development and cultural environments. We are proud of the fact that being deeply committed helpers, excellent and authentic figures with exceptional knowledge have joined our program as instructors, helping young people throughout the selection process.

These young people will shape the image of Hungary in the world. They are the key to our future and our national asset. The promising talents of today will one day become the greatest figures of our future, of our nation – provided they receive the attention they need. We must pay attention to them and help them!

Országok

Kiállítók